Adventní koncert v klášteře
8. prosince 2013
17:05:12 - a pouze v záři svic schola zpívá chorál Ecce virgo concipiet... Hle, Panna počne a porodí syna a nazváno bude jméno jeho Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Dárce pokoje... -
(c) 2014 Marie Kocinová