Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 19. srpna 2022.

Občasník - podzim

Napsal Jan Bezděk
11. září 2014
Začátek září vyšel nový občasník s těmito tématy:

Prosba o modlitbu
Sběr autolékárniček
Něco málo z ohlášek
11. smírná pouť P. Ledislava kubíčka
Poutní zájezd 21. září
Dvě pozvání z farnosti Rozhraní
Den charity
Vyučování náboženství

Letniční Občasník

Napsal Zdeněk Drštka
9. června 2014

Také o svatodušních svátcích vyšel farní Občasník. Tentokrát narostl do šesti stránek – mnohé se v poslední době událo, hodně se toho chystá a připravuje.

Chcete vědět více? Přečtěte nebo stáhněte si jej v elektronické podobě.
Velikonoční Občasník

Napsal Zdeněk Drštka
14. dubna 2014

Na Květnou neděli vyšlo velikonoční číslo našeho farního Občasníku. Kromě rozpisu bohoslužeb ve velikonočním Triduu zde najdete informace o plánovaných akcích v nejbližších týdnech a měsících.

V elektronické verzi si můžete Občasník stáhnout zde.
Březnový Občasník

Napsal Zdeněk Drštka
4. března 2014

Na začátku března, na prahu postní doby vyšel nový Občasník farnosti Letovice. V elektronické podobě je vám zde k dispozici.


Mimořádník Letovické farnosti

Napsal Zdeněk Drštka
19. ledna 2014

Občasník farnosti Letovice tentokrát vyšel jako „Mimořádník“. Toto útlé číslo obsahuje dva články:
Farní ples aneb jak to vzniklo a co od toho očekáváme
Emauzy – místo pro setkávání aneb nejen o faře na Rozhraní


V elektronické podobě si jej můžete stáhnout zde.
Vánoční číslo

Napsal Zdeněk Drštka
15. prosince 2013

Vánoční vydání Občasníku Letovické farnosti nabízíme také v elektronické podobě. Najdete zde program bohoslužeb o Vánocích, ohlédnutí za uplývajícím rokem i vyhlídky do toho nového.

celý článek

Vánoční zpravodaj

Napsala Marie Kocinová
18. prosince 2011
vyšel právě dnes a najdete v něm kromě rozpisu vánočních bohoslužeb a oznámení o tom, co nás čeká o vánočních svátcích, i slůvko nemocným a úvahu o odpuštění.

Zpravodaj

Napsala Marie Kocinová
22. října 2011
Nové číslo vychází před slavností Všech svatých a svátkem Všech věrných zemřelých. Příjemné počtení!

Zpravodaj

Napsala Marie Kocinová
4. září 2011
Vyšlo nové číslo Zpravodaje letovické farnosti. Kromě obvyklého seznámení s významnými dny ve farnosti a oznámení toho, co nás čeká, zde najdete ohlédnutí za světovými dny mládeže v Madridu, vzpomínky na tábor a zamyšlení nad poutí pod názvem Křesťan není cizinec.

Postní zpravodaj

Napsala Marie Kocinová
6. března 2011
vychází před Popeleční středou a obsahuje nejen informace o tom, kdy a kde se můžete zúčastnit pobpžnosti křížové cesty, že před první postní nedělí bude duchovní obnova, ale také doporučení, jak plodně prožít letošní postní dobu.

z 2
Články/Časopis/