Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 21. 2. do 28. 2. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
21. 2. 2021
1. neděle postní
10.30s udílením popelce
za zemřelé rodiče Kučerovy a Kratochvílovy, zemřelé prarodiče, sestry, příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
22. 2. 2021
Svátek Stolce sv. Petra
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
ÚTERÝ
23. 2. 2021
po 1. neděli postní (Sv. Polykarp)
  
STŘEDA
24. 2. 2021
po 1. neděli postní
14.00mše svatá v nemocniční kapli pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
25. 2. 2021
po 1. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za dar víry a zdraví pro neteř
PÁTEK
26. 2. 2021
po 1. neděli postní
14.00za nemocnici
SOBOTA
27. 2. 2021
Vigilie 2. neděle postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za všechny živé a zemřelé členy rodiny Daňkovy, Lebartovy, Šticovy a Ryšavé a za ostatní příbuzné
NEDĚLE
28. 2. 2021
2. neděle postní
(Sbírka Svatopetrský haléř)
10.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní (slouží o. Jiří)
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou nebo před pobožností křížové cesty.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.
 • Pobožnost křížové cesty v postní době bude v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 17.30.
 • Sbírka příští neděli bude tzv. "Svatopetrský haléř". Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí a pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a lidem v nouzi. Za všechny vaše dary Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 21. 2. do 28. 2. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
21. 2. 2021
1. NEDĚLE POSTNÍ
7.30za Josefa Greifa, rodiče a sourozence
9.00za rodinu Nečasovu, Dvořákovu a syna Petra
PONDĚLÍ
22. 2. 2021
Svátek Stolce sv. Petra
  
ÚTERÝ
23. 2. 2021
po 1. neděli postní (Sv. Polykarp)
14.30ROZLOUČENÍ s p. Bohumilem Martinkem z Letovic
18.00za zemřelé
STŘEDA
24. 2. 2021
po 1. neděli postní
18.00za rodinu Vybíhalovu, Jeřábkovu, Olšanovu a Tomanovu
ČTVRTEK
25. 2. 2021
po 1. neděli postní
  
PÁTEK
26. 2. 2021
po 1. neděli postní
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Milanem Kopeckým
16.30Adorace Pána ve svátostném chlebě s rozjímáním o utrpení Páně a svatým přijímáním (17:30)
18.00(vyhrazená pro zadavatele úmyslu a pro rodiny dětí, připravujících se na 1. sv. přijímání) za živou a zemřelou rodinu Novotnou
SOBOTA
27. 2. 2021
Vigilie 2. neděle postní
18.00na úmysl dárce
NEDĚLE
28. 2. 2021
2. neděle postní (Sbírka Svatopetrský haléř)
7.30za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu, Libuši a Jiřího Voldřicha, tetu a za duše v očistci
9.00za syna Petra a Boží ochranu pro celou rodinu
18.00Křížová cesta s možností přijmout eucharistii
 • Je možné přijmout eucharistii i mimo bohoslužbu: ve farním kostele po adoraci v 8:40, 10:10 a po nedělní večerní křížové cestě.
 • Děti, mladší i starší, milé rodiny, společně jsme pro vás připravili postní cestu po křížích v našich farnostech pro menší děti s velikonočními příběhy zvířátek, které u těchto křížů najdete schované, pro starší s luštěnkami pomocí QR kódů s možností vyhrát cenu. Kříže můžete navštívit, kdy chcete během celé postní doby. U hradu ve farním kostele si můžete vyzvednout bližší informace s mapou. Všechno najdete na internetových stránkách farnosti www.farnostletovice.cz.