Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 14. 8. do 21. 8. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
14. 8. 2022
20. neděle v mezidobí (sv. Maxmilián Kolbe)
10.30za zemřelého Miroslava Kudynka
PONDĚLÍ
15. 8. 2022
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (doporučený svátek)
18.00za Silvana a Kristiána a živou a zemřelou rodinu
ÚTERÝ
16. 8. 2022
(sv. Štěpána Uherského)
18.00za P. Františka Janhubu, Jarmilu a Jaroslava, rodinu Beranovu a Janhubovu
STŘEDA
17. 8. 2022
14.00(pro pacienty a zaměstnance nemocnice)
ČTVRTEK
18. 8. 2022
(sv. Heleny)
18.00na poděkování za 39 roků život s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
PÁTEK
19. 8. 2022
(sv. Jan Eudese)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
20. 8. 2022
sv. Bernarda
18.00s nedělní platností
za zemřelého Petra Tandlera
NEDĚLE
21. 8. 2022
21. neděle v mezidobí
10.30za maminku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 14. 8. do 21. 8. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
14. 8. 2022
20. neděle v mezidobí (sv. Maxmilián Kolbe)
7.30za zemřelého syna Petra, Annu Dvořákovou, všechny zemřelé z rodiny Nečasovy a Ochranovy a za všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
15. 8. 2022
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  
ÚTERÝ
16. 8. 2022
sv. Štěpán Uherský
  
STŘEDA
17. 8. 2022
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za rodinu Pivoňkovu
18.00Na poděkování za ochranu, sílu a vedení Duchem svatým při přestavbě domu
ČTVRTEK
18. 8. 2022
sv. Helena
  
PÁTEK
19. 8. 2022
sv. Jan Eudes
18.00NA ÚMYSLY OSOBNÍCH I SPOLEČNÝCH PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
20. 8. 2022
sv. Bernard
7.30za Annu a Vlastimila Štulpovy, celou rodinu a za duše v očistci
10.30KŘEST
NEDĚLE
21. 8. 2022
21. neděle v mezidobí
7.30za manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, bratra, za Jiřinku Hrbáčkovou a za všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • Na sobotní adoraci se můžete zapisovat.
  • Je tu jedna pozvánka: Ve farnosti se dává dohromady nová skupinka lidí, která by ráda hrála a zpívala pro sebe i pro druhé. Je otevřená všem lidem a generacím včetně dětí. Kdo byste se rádi zapojili přijďte tento, nebo i příští pátek po mši svaté na faru.
  • Farní den 11. září má být setkáním nejširší (farní) rodiny. Vezmete si při odchodu pozvánky pro známé a sousedy.