Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 22. 5. do 29. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 5. 2022
6. neděle velikonoční (Den modliteb za pronásledované křesťany)
10.30na poděkování Pánu Bohu za 57 let ministrantské služby s prosbou o zdraví a pomoc do dalších let
PONDĚLÍ
23. 5. 2022
po 6. neděli velikonoční
17.45májová pobožnost
18.00za Věru Svojanovskou a její rodinu
ÚTERÝ
24. 5. 2022
po 6. neděli velikonoční
18.00za Marii Vykydalovou a její rodiče
STŘEDA
25. 5. 2022
po 6. neděli velikonoční
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
26. 5. 2022
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
17.45májová pobožnost
18.00za živou a zemřelou rodinu Tománkovu, Portlovu a duše v očistci
PÁTEK
27. 5. 2022
po 6. neděli velikonoční (sv. Augustin z Canterbury)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
28. 5. 2022
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
29. 5. 2022
7. neděle velikonoční (Den modliteb za sdělovací prostředky)
10.30na poděkování za 37 let života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 22. 5. do 29. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
22. 5. 2022
6. neděle velikonoční (Den modliteb za pronásledované křesťany)
7.30za rodiče Odehnalovy, Daňkovy, Josefa Wildmanna, Ludvíka Odehnala, Františku Kovářovou a všechny duše v očistci
9.00se KŘTEM Adama Skotáka ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
PONDĚLÍ
23. 5. 2022
po 6. neděli velikonoční
  
ÚTERÝ
24. 5. 2022
po 6. neděli velikonoční (sv. Vincent Lerinský)
  
STŘEDA
25. 5. 2022
Nanebevstoupení Páně – vigilie slavnosti
18.00za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu, Peterkovu a Voldřichovu
ČTVRTEK
26. 5. 2022
Nanebevstoupení Páně
  
PÁTEK
27. 5. 2022
Po Nanebevstoupení Páně (sv. Augustin z Canterbury)
18.00vedená zvláště pro děti, (nejen) připravující se na 1. svaté přijímání za rodiče Poláčkovy, Rozsívalovy a za Milana Poláčka
SOBOTA
28. 5. 2022
Po Nanebevstoupení Páně
15.00HUSTOPEČE ZA SMÍŘENÍ
NEDĚLE
29. 5. 2022
7. neděle velikonoční (Den modliteb za sdělovací prostředky)
7.30za manžela, rodiče Pravcovy, Burgrovy a Prudké
9.00za rodinu Purketovu a Chaloupkovu a za duše v očistci (slouží o. Alois)
  • K devítidenní modlitbě (novéně) za přijetí Ducha svatého jsme zvaní od tohoto pátku vždy v 19 hodin, nyní ve farním kostele. Prosíme jednotlivá společenství ve farnosti, aby si rozebrali a vzali na starost jednotlivé dny novény. Pište se na stolečku či na internetu.
  • V sobotu mše svaté ve farním kostele ani v Kochově nebudou kvůli farní pouti.
  • V sobotu v 19 hodin jste zvaní na poslední večer zpěvů chval v tomto pastoračním roce.
  • Zapojíme se do akce Noc kostelů. Hledáme několik lidí, ochotných pomoci s občerstvením a vítáním lidí. Hlaste se u Martina Hodera nebo se zapište na stolečku.
  • Je možnost přispět do materiální sbírky pro Ukrajinu. Podrobné informace jsou na nástěnce.
  • Na májovou modlitbu s Matkou Boží dnes jsme zváni do farního kostela v 18 hodin. Příští neděli do Kněževíska ke kapličce.
  • Na farní pouť příští soboty se zapisujte co nejdříve (nejpozději ale do středy). Autobus bude vyjíždět v 8:30 ze Skrchova, 8:40 z Letovic náměstí. Vyvrcholením bude bohoslužba v 15 hodin v Hustopečích. Informace jsou na stolečcích a internetu.