Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 13. 6. do 20. 6. 2021
DenČasÚmysl (intence)
SOBOTA
12. 6. 2021
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
NEDĚLE
13. 6. 2021
11. neděle v mezidobí (sv. Antonín z Padovy)
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
PONDĚLÍ
14. 6. 2021
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
ÚTERÝ
15. 6. 2021
sv. Vít
18.00za uzdravení maminky
STŘEDA
16. 6. 2021
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
17. 6. 2021
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00za MUDr. Drahoslavu Pištělákovou
PÁTEK
18. 6. 2021
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
19. 6. 2021
sv. Jan Nepomuk Neumann
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za zemřelého Bohumila Kocinu a jeho rodiče
NEDĚLE
20. 6. 2021
12. neděle v mezidobí
10.30za Jiřího Petrů a dvoje rodiče
  • Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělka vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 13. 6. do 20. 6. 2021
DenČasÚmysl (intence)
SOBOTA
12. 6. 2021
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
  
NEDĚLE
13. 6. 2021
11. neděle v mezidobí (sv. Antonín z Padovy)
7.30za manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu a za bratra
9.00se KŘTEM Davida Plačka za rodiče Kobzovy, Jaroslava Kratochvíla a na poděkování za 55 let života s prosbou o další pomoc
15.00Požehnání kapličky v Podolí
PONDĚLÍ
14. 6. 2021
  
ÚTERÝ
15. 6. 2021
sv. Vít
  
STŘEDA
16. 6. 2021
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelou Jitku Chloupkovou a syna Jaroslava
18.00za zemřelého Zděňka Jochmana a celou rodinu
ČTVRTEK
17. 6. 2021
  
PÁTEK
18. 6. 2021
18.00na úmysly přímluvných modliteb
19.00Témátko nejen pro biřmovance s chválami společenství El Worship
SOBOTA
19. 6. 2021
sv. Jan Nepomuk Neumann
7.30za rodinu Hrdličkovu, Šujanovu a za dar života
13.00KŘEST Adama Fanty
NEDĚLE
20. 6. 2021
12. neděle v mezidobí
7.30za Jaroslava Tihouna, rodiny Tihounovu, Staňkovu, Růžičkovu a Čermákovu
9.00za rodiče Nečasovy a vnuka Pavla Janouška
12.30KŘEST Barbory Královcové
  • Ve středu po bohoslužbě jste zváni na varhanní koncert duchovní hudby.
  • V sobotu bude v katedrále vysvěcený na kněze Milan Werl z farnosti Brno-Obřany a na jáhna Josef Janoušek z farnosti Moravské Budějovice.
  • Jako účastníci farní pouti ke sv. Josefu do Senetářova jsme vám všem vyprošovali požehnání. Díky Katolické besedě a autobusové dopravě DOPAZ za podporu.
  • Letos se Diecézní setkání mládeže v Brně koná výjimečně v létě, a to 11.-15.8. Zveme všechny mladé ve věku 14-20 let, pro které je setkání určeno. Možnost přespání bude na Biskupském gymnáziu. Při přihlášení do 30.6. je cena pro účastníka 1500 Kč, při pozdějším přihlášení je cena vyšší. Více informací najdete na internetu i na nástěnce.
  • Fatimský apoštolát sbírá růžence pro chudé. Kdo jich máte přebytek a chtěli byste darovat, můžete tak učinit do košíčku vzadu v kostele.
  • Na internetových stránkách přibyla nově sekce Služby, kde jsou vypsány nejdůležitější služby ve farnosti zejm. pro externí návštěvníky, ale najdete tam také nově rozpisy lektorů a úklidu. Pro nás je detailnější seznam na nástěnce farního kostela i na stránkách v sekci články. Je ještě spoustu služeb farnosti, které nikdo na starosti nemá, jako např. pastorační péči o rodiny, pomoc s přípravou na různé svátosti a další. Můžete nabízet svou pomoc také v tom, co vidíte sami, že chybí.