Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 17. května 2022.

Adorační den

Napsala Marie Kocinová
8. ledna 2022
Letošní adorační den začal po mši svaté v klášterním kostele výstavem Nejsvětější svátosti a skončil společnou adorací od šesti hodin večer. Atmosféru přibližuje nová fotogalerie na našem webu.
Články/Fotogalerie/art946