Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 11. dubna 2021.

Přelom

Napsala Marie Kocinová
8. dubna 2021
Do fotogalerie jsme přidali fotografie z velikonočních obřadů v klášterním kostele:
na Květnou sobotu
na Květnou neděli
ze Zeleného čtvrtku
z Velkého pátku
z Bílé soboty
na Boží hod velikonoční.

Články/Fotogalerie/art923