zpět na hlavní stránku
Bílá sobota v klášteře
3. dubna 2021
celý kostel je prázdnýoltáře odstrojené, bez plachet a květinkříž je zahalenýu Božího hrobu se od rána střídá lidé se přicházejí pomodlittoto je dnes jediné místo ozdobené květinami
v dešti se těžko rozdělává oheňje třeba plamínky hlídatchránit i vlastním tělemkdyž vycházejí ministranti, je už oheň pořádnýotec Alois nejprve oheň žehnáKristus je Pán věků...
On vládne dějinám...Jeho je moc i sláva na věkydo paškálu jsou zasazována kadidlová zrnanyní je třeba svíci zapálitnejprve zapálit lucernuod lucerny paškál
světlo Kristovo!od paškálu se zapalují svíce v rukou věřícíchposlední zvolání paškál je postaven na svícenokuřování paškáluzní slavnostní Exultet
po každém čtení následuje modlitba a žalmod paškálu budou zapáleny svíce na obětním stole a hlavním oltářizapalování svící před Gloriapři Gloria se znovu rozezní varhany a všechny zvony a zvonkypřed evangeliem přijde zase na řadu kadidloevangelium
kázáníbude požehnána křestní vodaotec Alois do nádoby s vodou třikrát ponoří paškálnásleduje vyznání víry a obnova křtupři obnově křtu si věřící opět zapalují svícepokropení svěcenou vodou
přímluvymodlitba nad daryokuřování darůproměňovánípozdvihovánípozdvihování
(c) 2021 Marie Kocinová