Květná sobota v klášteře
9. dubna 2022
18:10:31 - pokropit svěcenou vodou je třeba i kočičky v lavicích
pokropit svěcenou vodou je třeba i kočičky v lavicích
(c) 2022 Marie Kocinová