Květná sobota v klášteře
9. dubna 2022
18:10:04 - po vstupním čtení evangelia o slavném vjezdu do Jeruzaléma následuje modlitba požehnání kočiček
po vstupním čtení evangelia o slavném vjezdu do Jeruzaléma následuje modlitba požehnání kočiček
(c) 2022 Marie Kocinová