Velký pátek v klášteře
19. dubna 2019
19:22:26 - kříž zůstává před prázdným svatostánkem
kříž zůstává před prázdným svatostánkem
(c) 2019 Marie Kocinová