zpět na hlavní stránku
Velký pátek v klášteře
19. dubna 2019
už začínají kvést třešněprázdný svatostánekzahalený křížministranti a otec Alois přicházejí středem kostela v naprostém tichupoklekají před oltářemvstupní modlitba
bohoslužba začíná zpěvem pašijínásledují zpívané přímluvynásleduje uctívání křížekaždý pokleká nebo se pokřižujenakonec otec Alois kříž odnáší
a staví jej na oltář před svatostánekministranti dávají plátna na obětní stůlprůvodem s klapačkami jsou přinášeny proměněné hostiechystá se svaté přijímáníOtčenáškříž zůstává před prázdným svatostánkem
(c) 2019 Marie Kocinová