Velký pátek v klášteře
19. dubna 2019
19:05:30 - a staví jej na oltář před svatostánek
a staví jej na oltář před svatostánek
(c) 2019 Marie Kocinová