Bílá sobota v klášteře
31. března 2018
11:17:53 - kříž před prázdným svatostánkem
kříž před prázdným svatostánkem
(c) 2018 Marie a Bohumil Kocinovi