Bílá sobota v klášteře
31. března 2018
11:16:02 - hlavní oltář s obětním stolem
hlavní oltář s obětním stolem
(c) 2018 Marie a Bohumil Kocinovi