Poutní zájezd ke Svaté bráně do Znojma
23. dubna 2016
Se svými farníky byl na pouti i P. Pavel Vybíhal
Se svými farníky byl na pouti i P. Pavel Vybíhal
(c) 2016 Martin Hoder