Poutní zájezd ke Svaté bráně do Znojma
23. dubna 2016
Po mši a projítí svatou bránou jsme se občerstvili v křížové chodbě dominikánského kláštera
Po mši a projítí svatou bránou jsme se občerstvili v křížové chodbě dominikánského kláštera
(c) 2016 Martin Hoder