Květná neděle v klášteře
20. března 2016
10:34:37 - evangelium o slavném vjezdu Ježíšově do Jeruzaléma
evangelium o slavném vjezdu Ježíšově do Jeruzaléma
(c) 2016 Marie Kocinová