Květná neděle v klášteře
20. března 2016
10:33:40 - příprava kadidla před evangeliem
příprava kadidla před evangeliem
(c) 2016 Marie Kocinová