Adventní koncert
13. prosince 2015 v klášteře
17:30:31 - dirigentka se otáčí k lidem a všichni zpívají spolu
dirigentka se otáčí k lidem a všichni zpívají spolu
(c) 2015 Marie Kocinová