zpět na hlavní stránku
Adventní­ koncert
13. prosince 2015 v klášteře
poslední zkouška scholy v sakristiivenku se stmívá a kostel se zaplňujena adventním věnci svítí tři svíce, Vánoce se blížízačínáme potmějen schola si zapálila svíčičky od adventního věncekřišťálový lustr se třpytí v záři svic
z kůru zní Andělská v podání Růženky Vystavělovénásleduje Otče náš s Petrem Kadidlemotec Alois mluví o strachu dnešní doby a radosti, kterou nám přinášejí Vánocezpěváci na kůru jsou připraveniAve verum corpus v podání Báry Dürr a  Petra Kadidlaza varhanami paní doktorka Hana Kratochvílová
dirigentka Hana KorbelováPetr Kadidlo a Bára Dürr se sborem za zádypozor, začínáme!v kostele jsou zaplněny nejen lavice a přistavené židle z refektáře, ale i lavice ministrantů a všechny boční k§rys flétnou Petr Jeníčekna Gounodovo Credo nastupuje i pan učitel Pečinka s fagotem
v mezičase, kdy muzikanti přecházejí z kůru do presbytáře, čte otec Alois parodii na klasickou vánoční báseňkoncert pokračuje dole flétnou Petra JeníčkaKamila Sokolová zpívá o Hospodinu, který chrání IzraeleNatálie Kulina musí nejprve přeladit housle podle piánapak se do toho může dát s vervouBára a Ave Maria
pan učitel Pečinka opět s fagotemBára začíná duetpřidává se Petrať už zpívají naplnoanebo potichu, ladí jim to spoluAve Maria tentokrát v podání Kamily Sokolové
na Ubi caritas nastupují všichni zpěváciztlumita teď přijdou na řadu noty, které mají všichni návštěvníci koncertu před sebou na laviciskladbu doprovázejí i dechy a houslena bočním kůru nikdo ani nedutápaní doktorka vysvětluje, jak budeme zpívat
dirigentka se otáčí k lidem a všichni zpívají spolumuzikanti vypadají spokojeně, koncert se vyvedlaplaus ve stoje - to tu ještě nebylobude se přidávatpřídaveka teď zase vy
závěrečné In manus tuas Domine (do tvých rukou, Pane...) zní opět do setmělého kostela
(c) 2015 Marie Kocinová