Adventní koncert
13. prosince 2015 v klášteře
16:11:26 - následuje Otče náš s Petrem Kadidlem
následuje Otče náš s Petrem Kadidlem
(c) 2015 Marie Kocinová