Křížová cesta fortnou ke kostelu svatého Prokopa
Velký pátek 18. dubna 2014
14:53:05 - ve farním kostele začínají obřady Velkého Pátku
ve farním kostele začínají obřady Velkého Pátku
(c) 2014 Marie Kocinová