Křížová cesta fortnou ke kostelu svatého Prokopa
Velký pátek 18. dubna 2014
14:52:57 - průčelí farního kostela
průčelí farního kostela
(c) 2014 Marie Kocinová