Přednáška o kardinálu Beranovi
15. prosince 2013
19:46:41 - a končili jsme optimisticky
(c) 2013 Marie Kocinová