Přednáška o kardinálu Beranovi
15. prosince 2013
19:44:22 - a také jsme se ptali na současné poměry v Ústavu pro studium totalitních režimů
(c) 2013 Marie Kocinová