Fatimský den s oslavou jáhenského svěcení Martina Höniga
13. července 2013
19:09:40 - na zakončení svátostné požehnání
 na zakončení svátostné požehnání
(c) 2013 Marie Kocinová