Fatimský den s oslavou jáhenského svěcení Martina Höniga
13. července 2013
19:08:50 - vstupuje hlavní celebrant s jáhny Martinem a Františkem Bačovským
 vstupuje hlavní celebrant s jáhny Martinem a Františkem Bačovským
(c) 2013 Marie Kocinová