Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 13. července 2020.

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
11. května 2019
Vy dobře víte, že já, který k vám mluvím, jsem prožil také své utrpení. Ale dnes není čas na to, abychom myslili na minulost. Nemařme své duchovní síly nevražením, nýbrž soustřeďujme je ve vzájemné svornosti na práci, na službu bratřím, k rozkvětu naší vlasti. Buďme národem dobrým a statečným! Otevřme mladým cestu k naději.

17. května uplyne již 50 let od smrti kardinála a pražského arcibiskupa Josefa Berana.
Tento úryvek z jeho projevu ve Vatikánském rozhlasu po sebevraždě Jana Palacha 25. ledna 1969 citoval ve svém dopise papež František při příležitosti loňského převezení jeho ostatků z Říma zpátky do vlasti. Celý tento dopis a mnoho dalších projevů, osobních svědectví a vyznání lidí, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do celé akce, mnoho dalších materiálů a fotografií z života Josefa Berana dosud nezveřejněných a popis příprav i uskutečnění převozu obsahuje kniha Stanislavy Vodičkové Nebezpečný kardinál s podtitulem Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti. Knihu vydalo nakladatelství Katolický týdeník a Ústav pro studium totalitních režimů v roce 2018 a volně navazuje na předchozí životopis Josefa Berana pod názvem Uzavírám vás do svého srdce od téže autorky, kterou představila v roce 2013 i v Letovicích.

Aktualizováno 1. srpna 2019
Články/Zamyšlení/art797