Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 13. července 2020.

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
20. prosince 2017
Text nejnovější knížky Marka Orko Váchy Nevyžádané rady mládeži se s vášnivou naléhavostí snaží oslovit křesťanskou mládež a podnítit ji k aktivnímu životu hlasatelů radostné zvěsti v dnešním světě. Vyzývá k vytrvalému hledání vlastní cesty jak v životě profánním, tak duchovním. Nebát se dělat chyby, prožívat intenzivně každou chviličku a být originální... Mluví i o sebezáporu, hyperkorektnosti dnešní doby, poslušnosti a zápasech až do úplného vyčerpání. Čte se to jedním dechem, protože je to napsáno básnickou, obraznou formou, a k mnoha pasážím se hodí se vracet a číst je znovu.

Knihu v letošním roce vydalo nakladatelství Cesta.
Články/Zamyšlení/art764