Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 9. dubna 2020.

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
3. června 2017
Knížku "Povoláním člověk" od Karla Satorii vydalo nakladatelství Cesta v roce 2015.
Ty, kdo četli jeho předchozí dílko, musím varovat. Tentokrát je to hutné a přímo SACRA těžké čtení, ale stojí za to se jím prokousat. Občas se budete smát, jako třeba nad citovaným textem, ale humor zde stojí plně ve službě pochopení velmi vážných skutečností. Nicméně nečekejte suchou teologii, ale návod a pozvání k modlitbě.
Články/Zamyšlení/art751