Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. března 2024.

Naslouchání

Napsal Jiří Brtník
20. ledna 2024
Milí,
nechci vás utlouci slovem, ale nemohu nesdílet úryvky z krásné promluvy papeže Františka k duchovním i laikům v římské kurii z 21. prosince, kterou jsme měli jako duchovní slovo tento čtvrtek při setkání duchovních a zaměstnanců našeho děkanství v Letovicích. Výborně to navazuje také na téma minulé neděle:

Pokračujte kliknutím na odkaz "celý článek":


Aktualizováno 2. února 2024
celý článek

Boží slovo

Napsal Jiří Brtník
29. ledna 2024
Už jste dnes četli nějakou větu mocného Pánova slova? :)


K inspiraci: podobenství o rozsévači na Youtube.

Chceš dostávat SMS s citátem Bible na každý den? Zaregistruj se na www.vira.cz/biblicky-citat.

Chceš Písmo do mobilu?
Stáhni si např.:
MyBible
Český liturgický překlad
Pro aplikaci k textům, které se čtou ten který den při bohoslužbě: Misál
Písmo na den i s dalšími myšlenkami a modlitbami: Izidor.
Povolání

Napsal Jiří Brtník
24. ledna 2024
",Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!‘ Ihned nechali sítě a následovali ho." (Mk 1)

Milí,
každého z nás zve Pán "k velkému plánu, chce, abychom se stali jeho součástí", dává nám zalíbení plodnosti života, která přesahuje naše možnosti. "Tato povolání z nás činí nositele zaslíbení dobra, lásky a spravedlnosti... Není větší radosti než dát svůj život všanc pro Pána!"

Mezi mnohými povoláními "může někdo vnímat povolání k zasvěcenému nebo kněžskému životu... Poznat své povolání není vždy snadné."

Milí rodiče, bavili jste se už se svými dětmi o tom, k jakému povolání je může Pán zvát?

Svá povolání poznáváme "zvlášť skrze modlitbu, rozjímání Božího slova, skrze eucharistickou adoraci a duchovní doprovázení."

(citace jsou z poselství papeže Františka ke světovému dni modliteb za povolání z r. 2019)Synoda

Napsal Jiří Brtník
13. ledna 2024
Milí přátelé, v minulých letech jsme se připojili k naslouchání Pánu a hledání odpovědí na to, jakou máme dnes být církví. Plody "zmíněných konzultací přijímá celá církev, aby v modlitbě a dialogu rozpoznala cesty, po kterých se máme vydat, jak to od nás Duch vyžaduje." Čtěte dále po kliknutí níže na odkaz:
Aktualizováno 23. ledna 2024
celý článek

Maria

Napsal Jiří Brtník
18. ledna 2024
Milí,
dnes máme před očima MARII jako Matku jednoty.
Sdílím krátké zamyšlení o Marii od papeže Františka a nádhernou modlitbu z dnešní liturgie hodin:

Pokračujte kliknutím na odkaz "celý článek":celý článek

Komunikace

Napsal Jiří Brtník
15. ledna 2024
"Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: ,Co byste chtěli?'"

Milí,
vidíme, s jakou láskou komunikuje náš Pán: nejprve dělá vše pro to, aby se dostal co nejblíže k nám, dívá se, ptá se a naslouchá, potom mluví a dále jedná.
Ať se i my učíme lépe naslouchat druhým a všechna naše gesta a slova ať nejsou vyjádřením sobectví, ale stále větší lásky ke každému!Aktualizováno 16. ledna 2024

Interview s Bohem

Napsala Marie Kocinová
27. prosince 2023
Ve čtvrtek 28. prosince od 16.15 začíná na televizi Noe film s provokativním názvem Interview s Bohem. Zamýšlí se nad hledáním vlastní cesty k víře a Božími cestami v lidských životech.
Mladý novinář, který píše pro náboženskou rubriku, se vrátil z Afghánistánu a dostává zvláštní nabídku. Muž proti němu spíše klade otázky, než by na ně odpovídal, a nabízí mu pomoc. Tvrdí, že je tu proto, že byl zavolán. Setkávají se na místech, která novináři připomínají dětství, a řeší otázky víry, spásy, utrpení.
Aktualizováno 28. prosince 2023

Diecéze

Napsal Jiří Brtník
16. prosince 2023
Milí přátelé,

náš biskup nám adresuje svůj nový pastýřský list o výzvách, která v naší diecézi máme, nazvaný "Podělme se o radost z víry. Otevřete ho po kliknutí na tento odkaz.

Zároveň naše diecéze publikovala nový Videolist brněnské diecéze, nazvaný "Ažnavěky". Otevřete ho kliknutím na tento odkaz.
Obnova

Napsal Jiří Brtník
9. prosince 2023
Milí přátelé,
zde najdete záznam přednášek při adventní duchovní obnově: promluvu Antonína Šedy o druhém příchodu Pána a promluvu Jiřího Brtníka o Ježíšova prvním příchodu a jeho významu pro nás.
Ve fotogalerii postupně najdete více fotografií.


Nedělní slovo

Napsal Jiří Brtník
13. listopadu 2023
"vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi... Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!'... ty připravené vešly s ním na svatbu" (Mt 25)
Oheň a olej dostáváme darem, ale je třeba ho připravovat rozvíjením vztahu k Ženichovi, aby byl pro nás – až přijde – tím, kterého jsme znali, se kterým jsme mluvili a po kterém jsme toužili (Mdr 6,12n; Ž 63), a proto abychom ho přivítali jásotem!

z 24
Články/Zamyšlení/