Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 19. července 2024.

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
11. června 2024
Milí, po kliknutí na tento odkaz se vám otevře zápis z poslední – květnové – pastorační rady. Při své práci, modlitbě a rozlišování jako důležité věci vidíme nejvíce:
– Potřebu stále více růst v naslouchání;
– vděčnost za diecézní ministrantskou pouť a farní víkend, zaměřený na rodiny s dětmi;
– přípravu nového informačního systému farnosti včetně webových stránek;
– přípravu farního dne 23. června.


Druhá šance

Napsala Marie Kocinová
10. května 2024
Za necelé dvě hodiny dnes v pátek 10. května ve 22.10 začíná na televizi NOE film Druhá šance z nebe. Kdo se nenechá odradit téměř deset minut trvajícím úvodem, bude se bavit při nečekaně humorných dialozích a situacích, do nichž hlavního hrdinu dostane anděl, který vůbec nevypadá tak, jak si anděly obvykle představujeme.
Aktualizováno 24. května 2024

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
1. května 2024
Na tomto odkazu najdete zápis z dubnové práce pastorační rady, kde:
– jsme s vděčností hodnotili Pašijové hry i společnou Velikonoční vigilii pro naše dvě farnosti;
– v práci jsme se pak zaměřili na komunikaci ve farnosti
– a projednávali jsme některé charitativní návrhy.
– Zápis obsahuje také další plánované události a cíle.


Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
16. dubna 2024
Na tomto odkazu najdete zápis z březnové práce pastorační rady, kde:
– jsme hledali, jak lépe ve farnosti slavit bohoslužby, aby byli správným vyjádřením společenství s Pánem i s bratry a sestrami, a to také s jejich růzností;
– jsme podpořili rozvíjení směřování ke společenstvím, kterému jsme se věnovali při postní duchovní obnově;
– jsme hledali způsob, jak obnovit svůj život v Duchu svatém;
– jsme hledali způsob, jak vycházet vstříc lidem, kteří nepřicházejí na bohoslužby;
– jsme předpřipravovali tým pro farní víkend, zaměřený na rodiny s dětmi.

Zároveň tam najdete také zápis ze synodálního setkání, ke kterému nás v další fázi synody církev pozvala. Tam jsme připomínali zejm. výzvu všímat se lidí, kteří už nemohou přicházet do našeho společenství.Synoda

Napsal Jiří Brtník
13. ledna 2024
Milí přátelé, v minulých letech jsme se připojili k naslouchání Pánu a hledání odpovědí na to, jakou máme dnes být církví. Plody "zmíněných konzultací přijímá celá církev, aby v modlitbě a dialogu rozpoznala cesty, po kterých se máme vydat, jak to od nás Duch vyžaduje."

Dnes, v úterý 2. dubna se – kdo můžeme – sejděme na faře k takovému setkání!
Čtěte dále po kliknutí níže na odkaz:


Aktualizováno 2. dubna 2024
celý článek

Hostina

Napsal Jiří Brtník
27. března 2024
„Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal“ (Mt 22,4)
Aneb Jak se (ne)chovat v kostele

Po nedělních pašijích jsme ještě společně povídali a jedním z témat byla i otázka, jak je správné se chovat v kostele: Byly nám předchozími generacemi předány jakési vzorce posvátné úcty, skoro přísného mlčení, usebrání, nerušeného hledění na svatostánek…
A pokládali jsme si otázky: „Je to tak správně? Nemá v kostele také místo vyjádření lásky k bratru, sestře, gestem či i slovem? Mám se chovat jinak v kostele než venku?“

Čtěte dále:

celý článek

Naslouchání

Napsal Jiří Brtník
20. ledna 2024
Milí,
nechci vás utlouci slovem, ale nemohu nesdílet úryvky z krásné promluvy papeže Františka k duchovním i laikům v římské kurii z 21. prosince, kterou jsme měli jako duchovní slovo tento čtvrtek při setkání duchovních a zaměstnanců našeho děkanství v Letovicích. Výborně to navazuje také na téma minulé neděle:

Pokračujte kliknutím na odkaz "celý článek":


Aktualizováno 2. února 2024
celý článek

Boží slovo

Napsal Jiří Brtník
29. ledna 2024
Už jste dnes četli nějakou větu mocného Pánova slova? :)


K inspiraci: podobenství o rozsévači na Youtube.

Chceš dostávat SMS s citátem Bible na každý den? Zaregistruj se na www.vira.cz/biblicky-citat.

Chceš Písmo do mobilu?
Stáhni si např.:
MyBible
Český liturgický překlad
Pro aplikaci k textům, které se čtou ten který den při bohoslužbě: Misál
Písmo na den i s dalšími myšlenkami a modlitbami: Izidor.
Povolání

Napsal Jiří Brtník
24. ledna 2024
",Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!‘ Ihned nechali sítě a následovali ho." (Mk 1)

Milí,
každého z nás zve Pán "k velkému plánu, chce, abychom se stali jeho součástí", dává nám zalíbení plodnosti života, která přesahuje naše možnosti. "Tato povolání z nás činí nositele zaslíbení dobra, lásky a spravedlnosti... Není větší radosti než dát svůj život všanc pro Pána!"

Mezi mnohými povoláními "může někdo vnímat povolání k zasvěcenému nebo kněžskému životu... Poznat své povolání není vždy snadné."

Milí rodiče, bavili jste se už se svými dětmi o tom, k jakému povolání je může Pán zvát?

Svá povolání poznáváme "zvlášť skrze modlitbu, rozjímání Božího slova, skrze eucharistickou adoraci a duchovní doprovázení."

(citace jsou z poselství papeže Františka ke světovému dni modliteb za povolání z r. 2019)Maria

Napsal Jiří Brtník
18. ledna 2024
Milí,
dnes máme před očima MARII jako Matku jednoty.
Sdílím krátké zamyšlení o Marii od papeže Františka a nádhernou modlitbu z dnešní liturgie hodin:

Pokračujte kliknutím na odkaz "celý článek":celý článek

z 24
Články/Zamyšlení/