Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. ledna 2021.

Poselství

Napsal Jiří Brtník
3. ledna 2021
Milí farníci, farnice a farníčata, dovoluji si zveřejnit pro vás krátké video z bohoslužby této neděle s evangeliem ze slavnosti Zjevení Páně, s (farním) ohlášením slavení proměnných svátků (čas 2:40) a s homilií – "po"vánočním poselstvím (čas 4:10). o. Jiří

4.ad.modlitba

Napsal Jiří Brtník
19. prosince 2020
Milovaní,
modlitba 4. neděle adventní je tu třetí společné modlitbě!
Každý den se pak na stejný úmysl alespoň kratičce pomodleme: "Pane Bože, prosíme Tě za všechny, kteří mají nějaký úkol, prosím tě za: ... Prosíme tě, vyslyš nás.


Bůh tvoří lid

Napsal Jiří Brtník
5. prosince 2020
Dáváme vám k dispozici další (video)katechezi: Vzpomínat, jak z nás Bůh znovu tvořil svůj lid

Hřích

Napsal Jiří Brtník
27. listopadu 2020
Můžete čerpat z další katecheze z přípravy na biřmování: V područí hříchu a jeho původce.

Uchem jehly

Napsala Marie Kocinová
22. října 2020
V neděli na ČT2 si Zbygniew Czendlik do pořadu Uchem jehly pozval pomocného brněnského biskupa P. Ing. Pavla Konzbula, Ph.D..
Mluvili o jeho původní profesi vědce-elektrotechnika, jeho cestě ke kněžství, období, kdy působil jako spirituál na Biskupském gymnáziu v Brně, ale také o reakci na zprávu o tom, že byl jmenován biskupem, co tomu následovalo a jak vidí svůj úkol v dnešní církvi.
Protože si ještě mnozí pamatujeme jeho jáhenské působení u nás v Letovicích v roce 2002 a následné kaplanování v sousedních Boskovicích, připojuji odkaz do archivu ČT, kde si můžete pořad znovu poslechnout.


Odpuštění

Napsal Jiří Brtník
24. září 2020
"Desatero" odpuštění:

1. Přiznat si to, co se stalo.

2. Promluvit si o tom s nějakým člověkem, a hlavně s Bohem...

celý článek

Svatí Šarbel Machlúf a Juda Tadeáš v mém životě

Napsal Vít Hőnig
22. července 2020
Milí přátelé,
z ohlášek jsem se dozvěděl, že tento pátek 24.7.2020 bude ve farním kostele sloužena mše sv. ke cti svatého Šarbela a svatého Judy Tadeáše. Nevím sice, kdo měl nápad tyto světce dát dohromady při jedné mši svaté, ale já Vám k tomu musím něco říct.
celý článek

Velkopáteční kázání

Napsala Marie Kocinová
11. dubna 2020
Jeden důsledek však díky současné situaci postihujeme obzvláště dobře. Kristův kříž proměnil smysl bolesti a lidského utrpení; každého utrpení, fyzického i morálního. Utrpení již není trestem či prokletím. Když jej Boží syn vzal na sebe, bylo od kořene vykoupeno. Co je nejjistějším důkazem toho, že nápoj, který je ti podáván, není otrávený? Když podávající pije před tebou ze stejné číše. Tak to učinil Bůh! Na kříži před zraky světa vypil kalich bolesti až do dna. Ukázal tak, že není jedovatý, ale že na jeho dně leží perla.

Nejen nad Kristovým utrpením, ale také nad současnou situací ve světě se ve včerejším kázání ve svatopetrské bazilice zamýšlel vatikánský kazatel Raniero Cantalamessa.
Celý text najdete na stránkách Radia Vaticana.Pravda

Napsala Marie Kocinová
13. listopadu 2019
"Pravda, jak známo, osvobozuje a odvaha k pravdě je jedním ze základních zdrojů mravní obrody společnosti. Poznání dějinné pravdy, byť jakkoli tvrdé, má pro nás tedy, jak patrno, dvojnásobně očistný význam. Odkrytí našich selhání nás varuje před sebevražedností postojů založených na pouhé přizpůsobivosti, sobectví či dokonce pozdní zlobě, ale zároveň poukazem na všechny velké činy minulosti je nám zdrojem naděje, hrdosti a inspirace."

Slovy Václava Havla uvedl a uzavřel Václav Moravec včerejší Fokus na téma Boj za pravdu. Jeho hosty v Betlémské kapli byli prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová, předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, vědkyně Blanka Říhová a biolog a teolog Marek Orko Vácha. Řeč byla o tom, co je to pravda, lze-li ji vlastnit, jaký je rozdíl mezi pravdou v právu, politice, vědě a teologii, o "fake news" i alternativních pravdách, o tom, kdy je lež ospravedlnitelná a je-li to i tzv. "milosrdná" lež o zdravotním stavu, a co to znamená "žít v pravdě".

celý článek

Z celého srdce

Napsala Marie Kocinová
13. listopadu 2019
I život má pravidlo kontrapunktu... srdce neznamená sentiment, ale celistvost člověka... úloha Slovanů v historii - zatím je nikdo nezná, co dají světu, možná jejich hodina teprve přijde... jeho matka jako největší mystička, protože se modlila i při krmení slepic (známe to z interpretace otce Aloise: "Zdrávas Maria, milosti plná... uhni potvoro, vždyť víš, že jsem šmatlavá, Pán s tebou")...

Kdo jste se nestihli podívat v neděli odpoledne na dokument o boskovickém rodákovi kardinálu Tomáši Špidlíkovi, můžete si jej pustit z iVysílání na webu České televize.


z 22
Články/Zamyšlení/