Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. dubna 2020.

Pravda

Napsala Marie Kocinová
13. listopadu 2019
"Pravda, jak známo, osvobozuje a odvaha k pravdě je jedním ze základních zdrojů mravní obrody společnosti. Poznání dějinné pravdy, byť jakkoli tvrdé, má pro nás tedy, jak patrno, dvojnásobně očistný význam. Odkrytí našich selhání nás varuje před sebevražedností postojů založených na pouhé přizpůsobivosti, sobectví či dokonce pozdní zlobě, ale zároveň poukazem na všechny velké činy minulosti je nám zdrojem naděje, hrdosti a inspirace."

Slovy Václava Havla uvedl a uzavřel Václav Moravec včerejší Fokus na téma Boj za pravdu. Jeho hosty v Betlémské kapli byli prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová, předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, vědkyně Blanka Říhová a biolog a teolog Marek Orko Vácha. Řeč byla o tom, co je to pravda, lze-li ji vlastnit, jaký je rozdíl mezi pravdou v právu, politice, vědě a teologii, o "fake news" i alternativních pravdách, o tom, kdy je lež ospravedlnitelná a je-li to i tzv. "milosrdná" lež o zdravotním stavu, a co to znamená "žít v pravdě".
celý článek

Z celého srdce

Napsala Marie Kocinová
13. listopadu 2019
I život má pravidlo kontrapunktu... srdce neznamená sentiment, ale celistvost člověka... úloha Slovanů v historii - zatím je nikdo nezná, co dají světu, možná jejich hodina teprve přijde... jeho matka jako největší mystička, protože se modlila i při krmení slepic (známe to z interpretace otce Aloise: "Zdrávas Maria, milosti plná... uhni potvoro, vždyť víš, že jsem šmatlavá, Pán s tebou")...

Kdo jste se nestihli podívat v neděli odpoledne na dokument o boskovickém rodákovi kardinálu Tomáši Špidlíkovi, můžete si jej pustit z iVysílání na webu České televize.

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
1. srpna 2019
Ať žijí duchovní amatéři -
skrze ně přichází nebe na zemi!

Ať žijí ti, kterým zbyly oči pro pláč -
zažijí radost, o jaké ani nesnili!

Ať žijí ti, kdo si nechtějí nic urvat -
dostanou všechno jako dar!

Ať žijí ti, kdo se nesmířili s bezprávím -
jejich touha se naplní!

Ať žijí ti, kdo jsou citliví k druhým -
jednou se jim to vrátí!

Ať žijí ti, kdo v srdci zůstali dětmi -
zjistí, že mají Tátu v nebesích!

Ať žijí ti, kdo přinášejí smíření -
sám Bůh je na ně hrdý!

Ať žijí vězni svědomí -
skrze ně přichází nebe na zemi!

Aktualizováno 2. srpna 2019
celý článek

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
11. května 2019
Vy dobře víte, že já, který k vám mluvím, jsem prožil také své utrpení. Ale dnes není čas na to, abychom myslili na minulost. Nemařme své duchovní síly nevražením, nýbrž soustřeďujme je ve vzájemné svornosti na práci, na službu bratřím, k rozkvětu naší vlasti. Buďme národem dobrým a statečným! Otevřme mladým cestu k naději.
Aktualizováno 1. srpna 2019
celý článek

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
6. února 2019
Chvílemi se mi zdálo, že opovážlivost modliteb spočívá v tom, že radíme Bohu, co má udělat. "Oremus et pro perfidis Judaeis... Modleme se i za nevěrné Židy, aby Bůh a Pán náš odňal clonu z jejich srdcí..." Tahle modlitba byla kdysi, ještě za mých mladých let, každý Velký pátek opakovaná. A já si nedovedu představit, že by přiměla Hospodina, aby si řekl: "No jo, mají vlastně pravdu, mohl bych tu clonu ze židovských srdcí konečně odstranit." Já vím, že dnes už se tato modlitba jaksi nepoužívá, ale v mých raných dobách existovala, a před tím možná pár set let taky. Potřeboval Bůh tuto nápovědu? Možná, že jsem se tehdy rouhl, ale když mně opravdu hlavou bloudila otázka, jaký význam může mít prosba, která se dožaduje něčeho, co by On už dávno učinil, kdyby chtěl.
celý článek

Desetiletí

Napsala Marie Kocinová
14. července 2018
Dnes přesně je to neuvěřitelných 10 let ode dne, kdy tato podoba webu nahradila původní statické stránky.
Velké díky patří programátorovi, který tento redakční systém vytvořil a stále průběžně upravuje, doplňuje a udržuje v plavbě mezi úskalími neustálých aktualizací PHP a webových prohlížečů.
A nemenší poděkování patří také vám všem, kteří přispíváte svými články a vytváříte jeho podobu. Těch článků je již přes sedm stovek a většina se týká života ve farnosti.
Přejme si do další desítky, aby naše farnost žila bohatým životem a bylo stále o čem psát.

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
20. prosince 2017
Jste posláni do státu šílenců, do státu divných lidí v divných časech. Každý druhý, koho potkávám v metru, má podle průzkumů v oblibě současného prezidenta, každý sedmý volí komunisty, nejčtenějším deníkem je Blesk, nejoblíbenějším filmem Babovřesky, mnoho občanů věří konspiračním teoriím a ruským serverům a v tomto státě je mi dáno žít. Většina občanů nechápe, co je to katolická církev, a nenávidí ji. V tomto státě máš být světlem světa. Tito všichni spoluobčané a voliči komunistů jsou též obrazy Boží, jako i my jsme, za ně za všechny máme odpovědnost a ano, modlíme se za naše politiky a státníky a doufáme v obrácení své i jejich. Nikdo není ztracený, dokud je zde, nikdo, pořád je naděje.
Do tohoto světa máš skočit po hlavě, být v něm solí, kvasem, světlem, jak to znáš z horského kázání. To znamená, že s ním musíš být nějak v kontaktu, být ve světě, ale nebýt ze světa. Výhodou je, že celý Vesmír je s tebou, nebesa vypravují o Boží slávě, řeky tleskají rukama, stromy se radují, hory skákají...
celý článek

Umazané kříže

Napsala Marie Kocinová
11. září 2017
Včera se na zpravodajském serveru Seznam objevil zajímavý rozhovor s P. Markem Váchou. Redaktorka Renata Kalenská se ho ptala na jeho reakci na aféru řetězce Lídl, který na letáku v akci Řecké týdny umazal na fotografii kříže z kupolí pravoslavných chrámů. Rozhovor si můžete poslechnout, anebo přečíst v textové podobě.

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
28. června 2017
Tohle všechno ti dám, člověče, a budeš si zde moci klidně dělat i to svoje dobro, ovšem za jedné podmínky. Pokud tvé království, které vybuduješ, bude jak skleněným poklopem izolováno ode všeho božského.
Toto je paradoxně i vzkaz mučedníků. Jejich smrt je prstem, který ukazuje k nebi. Jak říká přesně ve své Ortodoxii Chesterton, sebevrah je člověk, který pohrdá životem, mučedník je člověk, který pohrdá smrtí. Vzkaz sebevraha celému světu je: Nestojíte mi za to, abych tu s vámi dále přebýval. Krása celého vesmíru, krása přírody a krása mezilidských vztahů mi je příliš málo, moje bolesti jsou silnější. Vzkaz mučedníka je přesně opačný a je to odpověď ďáblovi. Duše je cennější než celý svět, a proto se neprodává za žádnou cenu, neboť není zač ji koupit. Mučedník proto raději zemře, neboť ví, že v sobě nosí poklad, který svět a všechno, co nabízí, všechno, čím se pyšní, nemůže vyvážit.
celý článek

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
3. června 2017
A vůbec si nemyslím, že je třeba čekat až na nebeskou bránu, leda že by se nedočkavcům otevírala už tady. Tlučte a bude vám otevřeno. S tím tlučením mám ostatně spojený vjem. Měl jsem prázdninového kamaráda, s nímž jsme se vídali jen v létě, kdy jsem v jeho končiny zavítal. Tehdy - zvlášť na vesnici - u vrat téměř nebyly zvonky, a když jsem za ním šel, řídil jsem se jeho pokynem "Kopni do vrat". To mne velmi bavilo, a dokonce jsem vždy doufal, že ho nenaleznu před domem a budu si moct pořádně kopnout. Vždy mi bylo otevřeno. Tomu Ježíšovu pokynu slepě důvěřuji a baví mne už to kopání.
Další modlitební instrukce přišla z pohádky. Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co. Tomu říkám pokyn. Odradit vás od konstruktivního zájmu o modlitbu je asi to poslední, co bych si přál, avšak s tím, že všechno je jinak, než se po prvních krocích zdá, je třeba počítat.
celý článek

z 21
Články/Zamyšlení/