Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 31. května 2020.

Velikonoce 2014

Napsala Marie Kocinová
13. dubna 2014
Bohoslužby ve Svatém týdnu:
Květná neděle
13. 4.
7.00farní kostel
8.30farní kostel
10.30klášterní kostel
Pondělí Sv. týdne
14. 4.
17.00Jásinov (od 16.00 příležitost ke sv. smíření)
18.00klášterní kostel
Úterý Sv. týdne
15. 4.
6.45farní kostel
18.00klášterní kostel
Středa Sv. týdne
16. 4.
17.30farní kostel - pobožnost křížové cesty
18.00farní kostel
Zelený čtvrtek
17. 4.
9.00MISSA CHRISMATIS
Brno - Petrov
17.00klášterní kostel
17.30Rozhraní
19.00farní kostel
Velký pátek
18. 4.
14.15farní kostel - křížová cesta se začátkem ve fortně
15.00farní kostel
17.30Rozhraní
18.00klášterní kostel
Bílá sobota
19. 4.
7.00 - 18.00MODLITBY U KRISTOVA HROBU - farní kostel
8.00 - 12.00klášterní kostel - adorace u Božího hrobu (kostel bude otevřený až do večera)
19.00klášterní kostel
19.00Rozhraní
21.00farní kostel
Zmrtvýchvstání Páně
20. 4.
7.00farní kostel
8.30farní kostel
10.00Rozhraní
10.30klášterní kostel
18.00farní kostel - svátostné požehnání
Pondělí velikonoční
21. 4.
7.00farní kostel
10.00Rozhraní
10.30klášterní kostel
11.30Kochov
Aktualizováno 14. dubna 2014
Články/Bohoslužby/art456