Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 5. července 2020.

Velikonoce 2013

Napsala Marie Kocinová
24. března 2013
Bohoslužby ve Svatém týdnu:
Květná neděle 24. 3.7.00farní kostel
8.30farní kostel
10.30klášterní kostel
Pondělí Sv. týdne 25. 3.16.00svatá zpověď a mše svatá v Jásinově
17.00farní kostel - křížová cesta
18.00klášterní kostel
Úterý Sv. týdne 26. 3.6.45farní kostel
18.00klášterní kostel
Středa Sv. týdne 27. 3.16.30farní kostel - pobožnost křížové cesty
17.00farní kostel
Zelený čtvrtek 28. 3.9.00MISSA CHRISMATIS
Brno - Petrov
18.00farní kostel
Velký pátek 29. 3.15.00farní kostel - křížová cesta
18.00farní kostel
Bílá sobota 30. 3.7.00 - 18.00MODLITBY U KRISTOVA HROBU - farní kostel
20.00farní kostel
Zmrtvýchvstání Páně 31. 3.7.00farní kostel
8.30farní kostel
10.30klášterní kostel
Pondělí velikonoční 1. 4.7.00farní kostel
8.30farní kostel
10.30klášterní kostel
11.30Kochov
Články/Bohoslužby/art363