Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 6. června 2023.

Slatinka

Napsal Jiří Brtník
3. června 2023
Milí, rok po požehnání obnovené kapličky Nejsvětější Trojice ve Slatince vás zveme k modlitbě za obyvatele, požehnání a následnému přátelskému posezení tamtéž tuto neděli 4. června o slavnosti Nejsvětější Trojice od 14:30!

Noc kostelů

Napsal Jiří Brtník
1. června 2023
Zveme vás (nejen) do našich kostelů:

Do Klášterního kostela sv. Václava a hrobky od 17 do 22 hodin,
v 19 hodin v hrobce si můžete poslechnout ukázky gregoriánského chorálu v podání ministrantské scholy.

Do farního kostela sv. Prokopa a věže od 19 do 21:30 hodin.

Více na www.nockostelu.cz a zde.Pro děti 38

Napsal Jiří Brtník
28. května 2023
Zde najdete příběh Džbán


(Děkujeme Katechetickému centru Olomouc)
celý článek

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
13. května 2023
Po společném rozlišování a volbách, končících 10. 5., farář dne 14. května 2023 na jejich základě a dále na základě vlastního rozlišování a v souladu se stanovami brněnské diecéze jmenuje na následujících 5 let novou pastorační radu. Výsledky otevřete po kliknutí na tento odkaz, nebo v ohláškách.

Změna!

Napsal Jiří Brtník
13. května 2023
POZOR! V neděli 14. května nebude hlavní farní bohoslužba v 9 hodin ve farním kostele, ale ve 14 hodin poutní ke cti sv. Jana Nepomuckého ve Třebětíně (část Letovic). Ostatní bohoslužby (7:30 ve farním kostela a v 10:30 v Klášteře zůstávají).

ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na internetu.Aktualizováno 10. května 2023

Pro děti 35

Napsal Jiří Brtník
8. května 2023
Zde najdete příběh Kudy vede cesta?


(Děkujeme Katechetickému centru Olomouc)
celý článek

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
27. dubna 2023
Je ukončena 1. kolo voleb do nové pastorační rady (navrhování členů).
Po kliknutí na tento odkaz najdete výsledky a podrobnosti pro orientaci v 2. kole, příp. přípravu odpovědi farářovi na dotaz, zda navržení souhlasí s kandidaturou.
Na tomto základě bude na neděli připraven volební lístek.
Volby a budoucí práce pastorační rady se řídí stanovami (viz. níže).
Pastorační rada nesupluje úkol celé farnosti, spíše zprostředkovává, iniciuje, moderuje...
Pouť

Napsal Jiří Brtník
22. dubna 2023
V sobotu 29. dubna pojedeme k výročí 970 let od smrti sv. Prokopa na farní pouť do Sázavského kláštera, kde prožil svůj duchovní život.
Můžete si vybrat variantu pěší (cca 19 km), dvoudenní cyklistickou (cca 170 km od pátku cca 15–16 hod. s přespáním u sv. Prokopa ve Žďáru n./S.) či autobusovou. Samozřejmě můžete také přijet vlastním autem.
Společný program začne ve 14 hodin prohlídkou a vyvrcholí v 15:30 bohoslužbou.
Více informací najdete v ohláškách a hlavně po kliknutí na tento odkaz.Mládež

Napsal Jiří Brtník
22. dubna 2023
Zveme vás, mladé, na skvělé děkanátní hry Farnosti bez hranic (od 12 do 18 let) v sobotu 20. května. Již skládáme tým. Hlaste se u Zuzky Pecháčkové!
Zároveň vás zveme na diecézní setkání mládeže s biskupem v Žarošicích (od 13 let) 13. května. Pojedeme společným autobusem.
Je třeba se co nejdříve přihlásit!
Podrobnosti najdete po kliknutí na tento odkaz.z 48
Články/Akce/