Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 28. května 2022.

ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bude možnost osobní adorace Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na internetu.
Aktualizováno 27. května 2022

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
17. května 2022
Po kliknutí si můžete otevřít zápis z dubnového setkání pastorační rady.

Koncert

Napsal Jiří Brtník
17. května 2022
Ve čtvrtek vás spolu s MKS zveme do farního kostela na varhanní (J. Jelínková, H. Bočková) a sólově-pěvecký (K. Vrbovská) koncert duchovní hudby!

POUŤ

Napsal Jiří Brtník
13. května 2022
V sobotu 28. května nás čeká (tradiční) jednodenní farní pouť (minulé roky jsme putovali do Jaroměřic či Senetářova).
Protože letošní pastorační rok prožíváme nejen s cílem oživení vztahů, ale také uzdravení a smíření, vybrali jsme letos putování do hustopečského kostela sv. Václava a sv. Anežky, která je patronkou smíření.
Zároveň je kostel zajímavý také svou historií: původní byl na příkaz úřadů zbořen v r. 1961. Nový kostel – příklad hezké moderní architektury – mohl být postavený až po revoluci.

Jak budeme putovat a co nás čeká? Čtěte v článku:Aktualizováno 14. května 2022
celý článek

KALENDÁŘ

Napsal Jiří Brtník
8. dubna 2022
Na tomto odkazu najdete kalendář zobrazující UDÁLOSTI FARNOSTI: které se dějí v KOSTELÍCH, pastorační farní události NA FAŘE I NA JINÝCH MÍSTECH i soukromé události na faře.

Pokud máte Google účet, můžete si tento kalendář zobrazit ve svém Google kalendáři, kde budete mít více podrobností.
Události na faře jsou značeny písmenem F. Na faře může být více paralelních akcí (Pokud není v poznámce určené místo, pak je třeba se domluvit).


Aktualizováno 26. dubna 2022

Ekonom. rada

Napsal Jiří Brtník
24. dubna 2022
Vážení farníci, zde (v zápisu) se můžete podrobně seznámit s naším hospodařením na základě práce ekonomické rady

Mladí

Napsal Jiří Brtník
19. března 2022
Zveme vás (12–25 let) na diecézní setkání mládeže v sobotu 9. dubna! Více info zde. Sraz pro náš region je v 6:48 na nádraží, příjezd na též místo v 17:33.

Zároveň vás (12–18 let) zveme na mezifarnostní klání našeho děkanátu Farnosti bez hranic. Přihlašujte se u Zuzky Pecháčkové.

Aktualizováno 8. dubna 2022

Pozvánky

Napsal Jiří Brtník
20. března 2022
Zveme vás všechny na "obnovy" tohoto týdne: plakátek zde.

V pátek 25. 3. v 16:30 vystavíme Pána v eucharistii k osobní modlitbě a adoraci. V 17 hodin se připojíme k bohoslužbě slova s papežskou homilií při kající bohoslužbě ve Vatikánu. Přede mší svatou se pomodlíme zásvětnou modlitbu a následně budeme slavit eucharistii. Cca od 16:35 do 17:45 bude možnost přijmout svátost smíření.

Aktualizováno 25. března 2022

Ukrajina

Napsal Jiří Brtník
26. února 2022
Finanční pomoc: Je možnost do neděle 20. března ještě na pomoc válkou postiženým Ukrajincům přispět do sbírky v kasičkách v obou kostelích

Ubytování a jiná pomoc: Pokud byste byli ochotni nabídnout ubytování ve vašich domech, zapisujte se na arch vzadu v kostelích, nebo nás osobně kontaktujte.

Aktuální potravinová sbírka ve spolupráci s městem a Charitou probíhá tento čtvrtek a pátek 17. a 18. 3. (podrobnosti v článku níže)

Duchovní pomoc: Na modlitbu za mír zveme všechny lidi bez rozdílu v pondělí 21. března v 19 hodin do kostela sv. Prokopa.
Od čtvrtka 17. března se začneme modlit novénu před zasvěcením světa a Ruska, které chce papež jménem církve učinit v pátek 25. 3. (u nás viz. další článek)

Pro více informací, možností a poselství našeho biskupa klikněte na odkaz celý článek.
Aktualizováno 24. března 2022
celý článek

Sbírka

Napsal Jiří Brtník
19. března 2022
Zítra 20. 3. při bohoslužbách bude (biskupy vyhlášená) sbírka na pastoraci mládeže (zejm. celostání a celosvětové setkání mládeže):
celý článek

z 44
Články/Akce/