Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. října 2021.

POZOR!

Napsal Jiří Brtník
31. srpna 2021
Tuto neděli 5. září jsme zvaní na FARNÍ DEN, který začne BOHOSLUŽBOU V 11:30, bude pokračovat společným obědem a programem pro všechny generace.
POZOR, NENÍ MŠE SVATÁ V 9H!

Výuka náboženství

Napsal Jiří Brtník
29. srpna 2019
Milí vyučující, rodiče, děti,
přikládáme rozvrh náboženství v ZŠ Letovice:ROZVRH
Začne se vyučovat od úterý 7. září.
S dětmi, které byly do náboženství přihlášené v minulém roce, se automaticky počítá. Ostatní si mohou stáhnout přihlášku zde: Přihláška


Aktualizováno 28. srpna 2021

DĚTI

Napsal Jiří Brtník
27. července 2021
PRÁZDNINOVÉ OBJEVOVÁNÍ PRO DĚTI:

Pojďme společně na svých prázdninových cestách hledat místa, která mají spojitost s vaším křestním patronem nebo jiným oblíbeným světcem.

Bude to kostel? Kaplička? Studánka? Obraz?
VYFOŤTE SE TAM!

fotografie zasílejte na e-mail
deti.farnost.letovice@seznam.cz do 30 srpna.

O své úlovky se podělíme na vernisáži na farním dni 5. září.

Budeme rádi, když se zapojí nejen děti.
Čtení, úklid

Napsal Jiří Brtník
9. července 2021
Milí farníci, rozpis lektorů a služeb je nyní přesunut do stálé záložky: Služby.

Pomoc

Napsal Jiří Brtník
25. června 2021
O. biskup Vojtěch:

Na tuto neděli  27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní  katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy.
Vzhledem k mimořádné situaci se původně plánovaná sbírka na bohoslovce  na tuto neděli  27. června o týden posouvá, a to  na 4. července 2021. Děkuji za pochopení.

Prosím také  dobrovolníky, zdravotníky a  všechny, kteří by mohli účinně pomoci  s odstraněním následků včerejší živelné pohromy.

V modlitbě
+ Vojtěch

Jak jinak pomoci? Informace najdete např. na stránkách radia Proglas.

Dnešní mše svatá bude mj. také prosebná za potřebné a za pomoc.Aktualizováno 26. června 2021

Mládež

Napsal Jiří Brtník
12. června 2021
Letní diecézní setkání mládeže

Zveme mládež ve věku 14-20 let na Diecézní setkání mládeže, které se letos koná výjimečně v létě, konkrétně 11.-15.8.2021. Setkání se uskuteční v Brně a možnost přespání bude na Biskupském gymnáziu. Účastníci se mohou těšit na katecheze, společenství, workshopy, modlitby, kavárnu a mnoho dalšího. Při přihlášení do 30.6. je cena pro účastníka 1500 Kč, při pozdějším přihlášení je cena vyšší.

Více informací na: mladez.biskupstvi.cz/dsm (zde se můžete zaregistrovat)

nebo na Facebooku.


POUŤ

Napsal Jiří Brtník
5. června 2021
Milí letovští a rozhranští farníci, zveme vás na farní POUŤ ke sv. Josefu do Senetářova v sobotu 12. června.

Ke společnému putování se můžete přidat:
pěšky (vede o. Jiří; z Letovice od kostela 5:30 hod 34 km, od kostela z Boskovic 8:00 25 km, ze Sloupu 12:00 10 km, mapa trasy zde)
na kole (organizuje Jožo G.: 606 091 920),
nebo autobusem (zastavuje: Skrchov 12:30, Křižovatka z Pražské do Třebětína, náměstí 12:45, u Kaštanu; zastávka ve Sloupě).

Společný program v kostele v Senetářově (prohlídka, modlitba, eucharistie) začne v 15h.


Aktualizováno 11. června 2021

Zvonička Podolí

Napsal Jiří Brtník
5. června 2021
Máme pro vás radostnou zprávu: Podolští ve spolupráci s městem postavili novou zvoničku. V neděli 13. června v 15h ji společně požehnáme. Přijďte se pomodlit za část lidí naší farnosti!

Noc kostelů

Napsala Marie Kocinová
21. května 2021
Milí přátelé!
Po několika letech vás opět zveme k návštěvě našich kostelů v rámci celostátní akce "Noc kostelů".
V pátek 28. května 2021 od 18.00 do 22.00 hodin pro vás budou otevřeny kostely sv. Prokopa a sv. Václava v Letovicích a kostel sv. Jiří v Kochově.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se zaměříme spíše na individuální návštěvy kostelů s možností ztišení a rozjímání. Bližší informace najdete v programu.

Těšíme se na vás!

celý článek

Mše

Napsal Jiří Brtník
15. května 2021
POZOR, V NEDĚLI 16. 5. NENÍ MŠE SV. V 9 HODIN, ALE VE 14H VE TŘEBĚTÍNĚ!

z 41
Články/Akce/