Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 24. června 2024.

Farní den

Napsal Jiří Brtník
22. června 2024
Milí, zveme vás na farní den – v neděli 23. června – přijďte:
– společně slavit s Pánem (začínáme v 11:30 na farním dvoře – pozor, ne v 9 hodin ve farním kostele!),
– společně popovídat i u dobrého jídla – guláš pro nás vaří naši ukrajinští přátelé s možností přispět na ty, kdo trpí válkou u nich,
– setkat se s rodákem Radkem Jurnečkou,
– dát dětem, mladým, ale i sobě čas si společně něco zahrát,
– společně si v podvečer zazpívat světské i modlitební písně...!

Těšíme se!Skrchov

Napsal Jiří Brtník
29. května 2024
Milí, zveme vás na májovou modlitbu s Matkou Boží do Skrchova ve středu 29. května v 19 hodin ke křížku na návsi.

Tábor

Napsal Jiří Brtník
22. května 2024
Už je to tady! Přihlašování na farní chaloupku (tábor) pro děti od 3. ročníku spuštěno! Neváhejte, po minulém ročníku byl o tento velký zájem ;)!
Přihlášku můžete stáhnout po kliknutí na tento odkaz.
Aktualizováno 24. května 2024

Mládež!

Napsal Jiří Brtník
9. května 2024
Milí mladí, neváhejte! Pojeďte s námi na diecézní setkání plné různorodých témat k vašemu lifu a OMG a s dobrou zábavou!
o. Jiří a ostatní mladí děkanátu!
Zčekujte a hlaste se na fc a QR kódech do této neděle 12.!

Aktualizováno 11. května 2024

Pozor!

Napsal Jiří Brtník
11. května 2024
Milí,
pozor!
Připomínáme, že v neděli 12. května nebude bohoslužba v 9 hodin ve farním kostele. Kromě dvou dalších pravidelných (7:30 a 10:30) bude poutní bohoslužba ve 14 hodin ve Třebětíně.


ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera, nyní již většinou v kostele. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na zde.

.

Aktualizováno 10. května 2024

Víkend

Napsal Jiří Brtník
27. dubna 2024
Zveme vás všechny na farní víkend, zaměřený zejm. na rodiny s dětmi, v Bedřichově u Lysic, od 3. do 5. května!
PROGRAM:
– V pátek po příjezdu bude prvním společným programem mše svatá v 18 hodin.
– V sobotu po ranní modlitbě chval a snídani bude v 9 hodin odjezd na výlet s bohoslužbou venku, v 17 hodin bude posezení s opékáním u ohně.
– V neděli se bude odjíždět po obědě.
S sebou: spacák, prostěradlo, přezůvky, jídlo na snídaně a večeře pro svou rodinu včetně něčeho na opékání na sobotu, hudební nástroje...
Těšíme se na kohokoli, s dětmi či bez dětí!


LITURGIE

Napsal Jiří Brtník
15. ledna 2024
Milí,
nemohu se s vámi nesdílet ještě s myšlenkami o tom, co nádherného a silného máme, tak nějak to sice známe, ale lehce nám to zevšední a zapadne, nebo se v lepším případě spokojíme s málem:

Nabízím pár úryvků z apoštolského listu papeže Františka Desiderio desideravi (Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka) biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům o liturgické formaci (z června 2022):


Aktualizováno 11. dubna 2024
celý článek

PRF a synoda

Napsal Jiří Brtník
29. listopadu 2023
Milé sestry, milí bratři,
kliknutím na tento odkaz se vám otevře zápis s listopadového setkání pastorační rady, na které: nás zástupci informovali o setkání rad s biskupem, je zde náčrt farního kalendáře na další rok včetně postní duchovní obnovy zaměřené na umění a možnost, aby každý z nás mohl mít společenství, kde se bude moci setkávat a společně modlit.

Na druhé stránce je zápis také posledního farního synodního setkání
z 8. října. Jako plod našeho naslouchání jsme napsali tuto větu:
"Jen když si najdeme čas na Ježíše a vezmeme vážně, co nám říká, ale také jen když si najdeme čas na sebe navzájem a budeme si při společných setkáních naslouchat,
jen tehdy budeme živou “synodální” farností a budeme přitažliví pro druhé a každý zde najde místo, které každému chceme nabízet!"

Aktualizováno 2. dubna 2024

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
2. listopadu 2023
Na tomto odkazu zveřejňujeme zápis ze zářijového setkání pastorační rady a z předchozích synodálních setkání.
Aktualizováno 2. dubna 2024

z 53
Články/Akce/