Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 13. prosince 2019.

Perníkový betlém

Napsala Marie Kocinová
7. prosince 2019
Již se stalo tradicí, že o Vánocích se klášterní kostel rozvoní jehličím a perníkem. Také letos bychom rádi v klášteře opět postavili betlém a přinesli tak více pohody do vánočního času. Kdo máte trochu tvůrčího ducha, můžete vytvářet postavičky, zvířátka či stavby podle své fantazie. Svatou rodinu (Ježíška, Marii a Josefa) ne, ta postačí v jednom vydání, ale andílků, oveček a pastýřů není nikdy dost.
Betlém budeme sestavovat tentokrát až těsně před Štědrým dnem, a to v neděli 22. prosince asi od 16 hodin a nejkrásnější by bylo, kdybyste si své figurky přišli sami umístit. Současně si budete moci odnést "betlémské světlo", které bude v klášterním kostele uchováváno již od sobotního večera.
Betlém zůstává v kostele až do Hromnic 2. února. Strach maminek, že perníčky zapadnou prachem, je zbytečný, spíše se pak po nich "zapráší".
Loni vypadal náš betlém takto.

Adventní dopis

Napsala Marie Kocinová
2. prosince 2019
„Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním;
a bude v onen den světlo velké, aleluja.“


Milí Ježíšovi přátelé,
všichni víme, že Advent znamená „příchod“: na prvním místě příchod Krále králů, jak nám to připomínají slova této písně, avšak i my mu máme jít naproti, jako to udělali pastýři nebo mudrci.
Vydejme se spolu touto cestou do Betléma. Vyjděme ze svého pohodlí a zaběhnutých cest na Cestu, kterou je sám Ježíš. Nebojme se změnit věci, které jsou pro nás známé a pohodlné.
celý článek

Aplikace Průvodce adventem 2019

Napsal Jiří Brtník
30. listopadu 2019
Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je dostupný také všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android.
celý článek

Nohama na rovníku, hlavou v nebi

Napsala Marie Kocinová
27. listopadu 2019
Farnost Letovice vás srdečně zve na setkání
Nohama na rovníku, hlavou v nebi

v neděli 1. 12. 2019
.

Misionář MUDr. P. František Slavíček bude vyprávět o své misii v Kamerunu.

Program setkání:
  • 9:00 mše sv. v kostele sv. Prokopa
  • po mši sv. farní kavárna s besedou ve farním sále
  • 14:00 přednáška MUDr. P. Slavíčka v kostele sv. Prokopa o misii v Kamerunu
Více na plakátku.

Listopad

Napsala Marie Kocinová
30. října 2019
V rámci oslav nadcházejících listopadových výročí se v Brně uskuteční tyto akce:
  • v pondělí 4. 11. 2019 v 16.00 hodin v aule Biskupského gymnázia Brno panelová diskuse s názvem Rok 1989 – významný mezník novodobých dějin
  • v pátek 8. 11. 2019 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla mše svatá k výročí 35 let od návštěvy Matky Terezy, poté vzpomínkový večer s pamětníky
  • v pátek 15. 11. 2019 v brněnské katedrále proběhne po mši svaté v 17.30 hodin „Večer díků za svobodu“
  • v neděli 17. 11. 2019 v katedrále sv. Petra a Pavla v 10.30 hodin pontifikální bohoslužba, které bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle, v 18.00 hodin zazní koncert Filharmonie Brno
  • v úterý 19. 11. 2019 „Hold sv. Anežce České“ od 17.30 hodin v sále Petrov 2

Více na webu biskupství
Připojujeme také text s notami a nahrávkou písně ke svaté Anežce.

Misijní říjen

Napsala Marie Kocinová
16. září 2019
Svatý otec tento rok vyhlásil nejen tradiční sbírku na misie, ale mimořádně i celý měsíc říjen jako misijní. Zdůrazňuje, že poslání hlásat evangelium je z podstaty křtu úlohou každého křesťana.

Naše farnost by letos připojila k podpoře Papežského misijního díla nejen sbírkou na misie v kostele, ale i prostřednictvím Misijního koláče.Výtěžek byl mimořádný. Pán odplať vám všem, kteří jste jakkoli přispěli!

Více o všech akcích a aspektech na webu missio.cz a v listu otce biskupa Vojtěcha.

Tento rok vyvrcholí v naší farnosti MODLITEBNÍM VEČEREM za naše misijní poslání ve středu 30. října společným růžencem, mší svatou a adorací, prokládanou společným rozjímáním a modlitbou.
Aktualizováno 28. října 2019

Den migrantů

Napsala Marie Kocinová
29. září 2019

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 29. září 2019

Ve hře tedy nejsou jen migranti, nejde jen o ně, ale o nás o všechny, o přítomnost a budoucnost lidské rodiny. Migranti, zvláště ti zranitelní, nám pomohou číst „znamení času“. Skrze ně nás Pán volá k obrácení, abychom se osvobodili od exkluzivity, lhostejnosti a kultury odmítání. Skrze ně nás Pán zve, abychom se znovu chopili našeho křesťanského života k celistvosti a abychom každý podle svého vlastního povolání přispěli k utváření světa, který bude stále více odpovídat Božímu záměru.
Celé znění najdete v překladu České biskupské konference.

Výuka náboženství

Napsal Jiří Brtník
29. srpna 2019
Milí vyučující, rodiče, děti,
přikládáme snad již definitivní rozvrh náboženství pro letovické děti v ZŠ Letovice: ROZVRH
Změny se týkaly zejména časů začátků hodin.
Ještě doplníme vyučující jednotlivých hodin.
Pokud se vám nedostala do rukou přihláška, najdete ji v kostele nebo si ji stáhněte zde: Přihláška
Aktualizováno 7. září 2019

Manželské večery

Napsal Lukáš Pavelec
6. září 2019
V říjnu a listopadu bude u nás ve farnosti probíhat kurz Manželské večery. Více informací najdete na plakátku. Pokud máte zájem se zúčastnit, nebo pomoci s organizací, obraťte se na manžele Pavelcovy. 

Seznamme se

Napsala Marie Kocinová
12. srpna 2019
Naše farnost má nového faráře.
Byl jím ustanoven a na svátek svatého faráře arského Jana Maria Vianeye v neděli 4. srpna oficiálně představen P. Jiří Brtník. Hned v pondělí pak sloužil mši svatou také v klášterním kostele.
Abychom se s ním lépe poznali, položila jsem otci Jiřímu pár otázek.
Aktualizováno 15. srpna 2019
celý článek

z 35
Články/Akce/