Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 16. dubna 2024.
Za činnost farnosti má odpovědnost celé společenství s farářem, pro praktické fungování však jsou zároveň jmenováni jednotlivci nebo skupiny, kterým je na určitou dobu svěřena organizace jednotlivých služeb. Na ně se můžete obracet.


OBLAST PASTORACE


Pastorační rada


Doprovází farnost v hledání, plánování a uskutečňování jejího hlavního poslání

František Boček, Jiří Buš, Martin Hoder, Vít Hönig, Bohumil Kocina, Marie Nečasová, Zuzana Pecháčková, Zdenka Prudilová, František Širůček ml.

Bohoslužba
Lektoři
Čtou Boží slovo.
Zde najdete aktuální rozpis lektorů.
Koordinátor: Martin Hoder

Vedoucí chrámového sboru
Karel Pecháček

Hlavní varhaník
Hana Bočková

Výuka náboženství
Vyučující náboženství ve školách
Jiří Brtník, farář, Martin Hoder, Michal Polenda, kněz
Zde najdete aktuální rozvrh.

Charitní služba
Zodpovědná osoba za farní pomoc v obtížných situacích
Zdenka Prudilová
Ekumenismus
Zodpovědná osoba za vztahy s dalšími křesťanskými společenstvími v regionu
Vít Hönig


OBLAST HOSPODAŘENÍ


Ekonomická rada


Koordinuje hospodaření farnosti

Jaroslav Janča, Leona Koubková, Vojtěch Parolek, Vít Plíhal, Radek Procházka

Úklid kostela
Úklidová služba
Dvě skupiny
Zde najdete aktuální rozpis úklidu.
Koordinátor: Kateřina Maloňová

Farní kancelář
Pomocníci farní kanceláře
Pečují o farní kancelář, matriky apod.
Alena Hönigová, Marie Nečasová
Využívání fary
Zodpovědná osoba za využívání fary
Domlouvá a koordinuje využívání farního sálu ke slavení událostí, konajících se ve farnosti


Farníci najdou další služby a podrobnosti k nim na nástěnce ve farním kostele, nebo na tomto webu v sekci články.