Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 9. 8. do 16. 8. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
9. 8. 2020
19. neděle v mezidobí (sv. Terezie Benedikty od Kříže)
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Sychrovy a Štulpovy
PONDĚLÍ
10. 8. 2020
svátek sv. Vavřince
18.00za zemřelou rodinu Pelíškovu a Kristyčovu a duše v očistci
ÚTERÝ
11. 8. 2020
sv. Klára
18.00za zemřelou Vlastu Lebartovou, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
STŘEDA
12. 8. 2020
sv. Euplus
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
13. 8. 2020
sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans
18.00za Josefa Sedláka a rodiče Kosmákovy
PÁTEK
14. 8. 2020
sv. Maxmilián Kolbe
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
15. 8. 2020
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18.00na úmysl dárce
NEDĚLE
16. 8. 2020
20. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 37 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 9. 8. do 16. 8. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
9. 8. 2020
19. neděle v mezidobí (sv. Terezie Benedikty od Kříže)
7.30Za Josefa Greifa, sourozence a rodice
9.00za Miloslava a Ludmilu Dokoupilovy a duše v očistci
PONDĚLÍ
10. 8. 2020
Svátek sv. Vavřince
  
ÚTERÝ
11. 8. 2020
Sv. Klára
  
STŘEDA
12. 8. 2020
18.00Možnost osobní i společné adorace Pána v Nejsvětější svátosti
ČTVRTEK
13. 8. 2020
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Pavlem Řezníkem z Letovic
PÁTEK
14. 8. 2020
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - vigilie
18.00na úmysl dárce
SOBOTA
15. 8. 2020
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
11.00KŘEST Amalie Kaderkové z Rozhraní s EUCHARISTIÍ
NEDĚLE
16. 8. 2020
20. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
9.00se KŘTEM Marka Chládka z Letovic za manžele Hönigovy, jejich živou a zemřelou rodinu a za všechny duše v očistci
  • Sobotní ranní mše svatá ve farním kostele nebude, hlavní slavnostní bohoslužba bude v klášterním kostele v 18 hodin.
  • S pastorační radou vás zveme, abychom společně hledali, kam nás Pán jako farnost vede, co máme dělat, protože to najdeme jen, když budeme Bohu naslouchat všichni. Pokusili jsme se pojmenovat to, co se nám zdá nejaktuálnější a nazvali to: Cesta "k novým vztahům a účasti". Připravili jsme dotazník, ve kterém jsou texty, které nám pomohou správně rozlišovat. Zveme vás, abyste si jej vzali do vašich společenství, rodin nebo skupinek přátel a do konce září nám dali zpětnou vazbu. Kdo nebudete mít s kým, budeme moci se během září zúčastnit dvou takových setkání, organizovaných někým z nás. Dotazníky si vezměte do vašich domluvených skupinek vzadu na stolečku.