Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 9. 6. do 16. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
9. 6. 2024
10. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Pešovu, Havelkovu, manžela a duše v očistci
PONDĚLÍ
10. 6. 2024
(sv. Maxim)
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
11. 6. 2024
sv. Barnabáš, apoštol
18.00za rodinu Zedníkovu
STŘEDA
12. 6. 2024
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
13. 6. 2024
sv. Antonín z Padovy
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
PÁTEK
14. 6. 2024
(sv. Anastáz)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
15. 6. 2024
17.45litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za Jitku Ježovou, živou a zemřelou rodinu Ježovu a Podsedníkovu a za Jiřího a Olgu Adamovy
NEDĚLE
16. 6. 2024
11. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Kratochvílovy a Kučerovy, živé a zemřelé členy rodin a za duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 9. 6. do 16. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
9. 6. 2024
10. neděle v mezidobí (sv. Efrém)
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00na poděkování za 50 let života s prosbou o další pomoc pro celou rodinu
PONDĚLÍ
10. 6. 2024
  
ÚTERÝ
11. 6. 2024
sv. Barnabáš
  
STŘEDA
12. 6. 2024
18.00za zemřelou maminku Marii Kolářovou a všechny živé a zemřelé z rodiny
ČTVRTEK
13. 6. 2024
sv. Antonín
  
PÁTEK
14. 6. 2024
18.00vedená zvláště pro mládež, nejen připravující se na biřmování za tatínka Zdeňka Jochmana a celou rodinu Jochmanovu
SOBOTA
15. 6. 2024
sv. Vít
7.30za zemřelou Marii Fidlerovou a její rodinu
NEDĚLE
16. 6. 2024
11. neděle v mezidobí
7.30za zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • K akcím týdne: Vás, kteří se chcete setkat a formovat v nových společenstvích farních buněk zveme na setkání tuto středu po bohoslužbě před 19. hodinou na faře s katechezí na téma růstu ve vztahu s Pánem a vzájemné lásce.
  • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku a na internetu.
  • K pozdějším akcím: Připomínáme farní den v neděli za 14 dní a prosbu, abyste se hlásili s nabídkou jakékoli pomoci napsáním do tabulky na stolečku či nabídnutím se faráři Jiřímu nebo Lidušce Striové. Jednou s proseb bude upečení buchet. Pozor, ten den nebude devátá ve farním kostele, ale poutní v Jasinově, hlavní farní bohoslužba na začátek farního dne bude v 11:30 hodin na farním dvoře. Vezměte si pozvánky pro své přátele z farnosti.
  • Ještě jsou volná místa na farní tábor pro děti po 2. ročníku.
  • Dnes po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.