Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 9. 1. do 16. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
9. 1. 2022
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
10.30za rodinu Krejčí, Doležalovu a Krškovu
PONDĚLÍ
10. 1. 2022
18.00za ochranu mladých rodin před rozpadem
ÚTERÝ
11. 1. 2022
18.00za zemřelou maminku Libuši Šticovou
STŘEDA
12. 1. 2022
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
13. 1. 2022
18.00za posilu babičky v těžké nemoci
PÁTEK
14. 1. 2022
14.00za zemřelou Janu Svobodovou a za její živou a zemřelou rodinu
SOBOTA
15. 1. 2022
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče Novotné, Zezulovy a sestru Věru
NEDĚLE
16. 1. 2022
2. neděle v mezidobí
10.30za P. Vojtěcha Málka
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Tuto neděli již končí doba vánoční. Chtěli bychom dnes poděkovat všem, co se zapojili v Klášteře do jejího zdárného průběhu. V prvé řadě děkujeme otci Aloisovi za mše svaté, homilie, zpovídání a kamarádskou podporu. Děkujeme za varhanní doprovod panu varhaníkovi a oběma varhanicím. Děkujeme pečlivému panu kostelníkovi, ministrantské schole i trojici mladých ministrantů. Děkujeme panu revírníkovi za stromky na výzdobu kostela, A všem, co v sobotu před 3. nedělí adventní se v lese brodili sněhem, stromky vybírali, řezali a nakládali. Děkujeme za bezplatný odvoz a všem, co poté stromky vyzdobili náš kostel. Děkujeme ženám, které následně vysušovaly kaluže vody a několikrát umývaly podlahu a uklízely. Děkujeme těm, co pečlivě rozmísťovali svíčičky. Velké díky patří organizátorce stavby perníkového betléma a všem, co pekli, zdobili a přinesli perníkové figurky. Některé perníčky jsou hotová umělecká díla, ale všechny jsou důležité a mají velkou hodnotu a stále krásně voní. I otec Alois se podílel na stavbě perníkových chaloupek. Děkujeme ministrantům, kteří svou přítomností umožnili otevřít klášter během Štědrého dne a na Boží hod vánoční. A v neposlední řadě děkujeme těm, co se za zdar všeho modlili. A pokud jste se v seznamu nenašli, tak vězte, že díky patří i vám všem, co jste opouštěli teplo domova a přišli sem vytvářet společenství a modlitbou a zpěvem oslavit narození Krista.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 9. 1. do 16. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
9. 1. 2022
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (slouží Pavel Lazárek)
9.00za Janu Sychrovou a celou živou a zemřelou rodinu Sychrovu a Škrancovu (slouží Pavel Lazárek)
PONDĚLÍ
10. 1. 2022
Pondělí 1. týdne v mezidobí
  
ÚTERÝ
11. 1. 2022
  
STŘEDA
12. 1. 2022
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Janem Ducháčkem
18.00za Lubomíra Brožka a rodinu Brožkovu
ČTVRTEK
13. 1. 2022
  
PÁTEK
14. 1. 2022
18.00za dědečka a celou živou a zemřelou rodinu a za všechny duše v očistci
SOBOTA
15. 1. 2022
7.30za Antonína Olšana
10.00s ROZLOUČENÍM s pí. Annou Horskou
18.00Společné zakončení novény za biřmovance
NEDĚLE
16. 1. 2022
2. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu a duše v očistci
9.00SE SLAVNOSTÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ (vyhrazená zvláště pro biřmovance a jejich blízké) ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (o. biskup Pavel)
  • Příští neděli vzhledem k počtu biřmovanců a zhoršující se epidemiologické situaci doporučujeme vám, kteří nejste v blízkém vztahu k někomu z nich, využít místo "deváté" s biřmováním ostatní farní bohoslužby: ve farním kostele v 7:30, v klášterním v 10:30, v Rozhraní v 11h, nebo v sobotu v 18h v klášterním kostele, a tam se spojit v modlitbě za naše biřmovance.
  • Spolu s dalšími křesťanskými společenstvími vás zveme k ekumenickým modlitbám za jednotu: v 18h toto pondělí 10. 1. na evangelické faře ve Vanovicích, v úterý v modlitebně Církve bratrské v Letovicích, ve středu v evangelickém kostele v Boskovicích, ve čtvrtek v modlitebně adventistů na Roubanské, v pátek v Elimu, tentokrát v 19h. Vyvrcholením bude ekumenická bohoslužba v našem farním kostele v neděli za 14 dní.
  • Rodiče dětí, které se začnou připravovat na 1. přijetí svátostí smíření a eucharistie, se sejdou tento pátek po mši svaté.
  • Dnes odpoledne v 15h vás zveme na Tříkrálový koncert do farního kostela.
  • Děti, vezměte si ve farním kostele své domečky.
  • Úklid kostela bude tento pátek.