Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 8. 9. do 15. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
8. 9. 2019
svátek Narození Panny Marie / 23. neděle v mezidobí
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
PONDĚLÍ
9. 9. 2019
sv. Petr Klaver
18.00za nemocné a jejich ošetřovatele
ÚTERÝ
10. 9. 2019
bl. Karel Spinola
18.00SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA (vigilie)
za uzdravení manžela
STŘEDA
11. 9. 2019
sv. Emil/ 245. výročí posvěcení kostela
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
12. 9. 2019
sv. Quido / Jména Panny Marie
18.00za rodinu Zunkovu, Topolářovu, Stehlíkovu a duše v očistci
PÁTEK
13. 9. 2019
sv. Jan Zlatoústý
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
14. 9. 2019
svátek Povýšení sv. kříže
18.00s nedělní platností
za zemřelou Ludmilu Stejskalovou
NEDĚLE
15. 9. 2019
24. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého P. Františka Janhubu, Jarmilu Janhubovou, syna Jaroslava, rodinu Beranovu a Janhubovu
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 8. 9. do 15. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
8. 9. 2019
svátek Narození Panny Marie / 23. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Hönigovu, Mizerovskou a Tenorovu
9.00za farníky (slouží P. Alois Sedlák)
PONDĚLÍ
9. 9. 2019
sv. Petr Klaver
10.00s ROZLOUČENÍM s pí. Emilií Jelínkovou (na přání zemřelé slaveno
v úzkém rodinném kruhu)
ÚTERÝ
10. 9. 2019
bl. Karel Spinola
  
STŘEDA
11. 9. 2019
18.00za živou a zemřelou rodinu Ježovu, Štěpánovu a duše v očistci
ČTVRTEK
12. 9. 2019
Jména Panny Marie
  
PÁTEK
13. 9. 2019
sv. Jan Zlatoústý
18.00za zemřelého Miroslava Kudynka
SOBOTA
14. 9. 2019
svátek Povýšení sv. kříže
7.30za rodinu Ričovu
NEDĚLE
15. 9. 2019
Panna Maria Bolestná / 24. neděle v mezidobí
7.30za živou a zemřelou rodinu Žouželovou, Vránovou a Dvořákovou
a Boží ochranu
9.00se KŘTEM Sofie Novotňákové z Letovic za Marii a Stanislava Roztočilovy a syna
 • Ve středu slavíme 245. výročí posvěcení klášterního kostela sv. Václava. Eucharistii z této slavnosti oslavíme vigilií v úterý v 18 hodin.
 • Při pouti ke svátku Povýšení svatého kříže na Rozhraní se tam bude slavit tuto sobotu
  v 18 hodin vigilie, hlavní bohoslužba pak v neděli v 11 hodin.
 • Opakujeme prosbu o pomoc při úklidu farního kostela (služba vychází 1x/ měsíc).
 • V říjnu a listopadu bude u nás ve farnosti probíhat kurz Manželské večery. Více informací najdete na plakátku. Pokud máte zájem se zúčastnit, nebo pomoci s organizací, obraťte se na manžele Pavelcovy.
 • Každou první sobotu v měsíci dopoledne budou probíhat ministrantské schůzky. Zveme všechny ministranty na první setkání v sobotu 5. října.
 • Do manželství chtějí vstoupit pan Martin Pavelec (89) a slečna Kristýna Hájková (96), tohoto času oba z Letovic-města. Případné překážky je třeba oznámit. Za snoubence
  se modleme.