Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 8. 5. do 15. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
8. 5. 2022
4. neděle velikonoční (Panna Maria, Prostřednice všech milostí)
10.30za živou a zemřelou rodinu Žouželovu, Vránovu a Dvořákovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
9. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelou paní doktorku Marii Lýčkovou
ÚTERÝ
10. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční
18.00za zemřelou Marii Tenorovou, rodiče a sourozence
STŘEDA
11. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční
  
ČTVRTEK
12. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční (sv. Pankrác)
17.45májová pobožnost
18.00na poděkování za 64 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
PÁTEK
13. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční a Panny Marie Fatimské
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
14. 5. 2022
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
za zemřelou sestru Marii s prosbou o Boží ochranu celé rodiny
NEDĚLE
15. 5. 2022
5. neděle velikonoční
10.30na poděkování za 87 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 8. 5. do 15. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
8. 5. 2022
4. neděle velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
7.30ZA NOVÁ POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU
9.00na poděkování za 18 let manželství s prosbou za celou rodinu (o. Alois)
PONDĚLÍ
9. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční
  
ÚTERÝ
10. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční
  
STŘEDA
11. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční
18.00za zemřelé rodiče Musilovy, Lukešovy, bratra Emila, rodinu Prudkou a za duše v očistci
ČTVRTEK
12. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční (sv. Pankrác)
  
PÁTEK
13. 5. 2022
po 4. neděli velikonoční a Panny Marie Fatimské
18.00za rodinu Drastilovu a Peckovu
SOBOTA
14. 5. 2022
Svátek sv. Matěje, apoštola
7.30za rodinu Tenorovu, Rajtšlégrovu, Hruškovu, Bednářovu a za duše v očistci (o. Alois)
11.00Na poděkování za 90 let života
16.00KŘEST Natálie Ducháčkové
NEDĚLE
15. 5. 2022
5. neděle velikonoční
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
14.00TŘEBĚTÍN Slavnost sv. Jana Nepomuckého za živé i zemřelé obyvatele Třebětína, Babolek a Novičí
  • Dnes májová modlitba s Matkou Boží bude v Babolkách v 17 hodin u křížku před Babolským hájem. Po modlitbě je možnost procházky do Slatinky. Kdo byste proto chtěli využít odvozu aut do Slatinky, přijeďte do Babolek na točnu již v 16:45. Kdo byste chtěli zajistit odvoz, nahlaste se v sakristii. Příští neděli bude modlitba v Kladorubech v 18 hodin.
  • V sobotu bude možnost osobní adorace Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na internetu.
  • Naše mládež bude v sobotu reprezentovat naše farnosti v Kunštátě na hře Farnosti bez hranic.
  • POZOR! V neděli 15. bude poutní bohoslužba ve 14 hodin ve Třebětíně a NEBUDE "DEVÁTÁ"!
  • Na sobotu 21. května chceme pozvat nejen vás rodiny k celodennímu výletu, zakončenému společnou večeří u "táboráku". Bude uzpůsobený i pro malé děti a kočárky.
  • Na sobotu 28. května připomínáme naplánovanou pouť smíření o přímluvu sv. Anežky do Hustopečí.