Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 8. 1. do 15. 1. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
8. 1. 2023
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
10.30za Bedřišku a Břetislava Širůčkovy
PONDĚLÍ
9. 1. 2023
1. týdne v mezidobí
18.00za zemřelého Ladislava Blažka
ÚTERÝ
10. 1. 2023
18.00za zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI.
STŘEDA
11. 1. 2023
(ct. Marie Elekta)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
12. 1. 2023
18.00za zemřelou Dobroslavu Jurnečkovou
PÁTEK
13. 1. 2023
sv. Hilarius z Poitiers
14.00za zdar operace a rychlou rekonvalescenci
SOBOTA
14. 1. 2023
18.00s nedělní platností
na poděkování za 70 let života, za zemřelé kamarády a příbuzné a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
NEDĚLE
15. 1. 2023
2. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Žouželovu, Dvořákovu a Vránovu a další příbuzné
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 8. 1. do 15. 1. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
8. 1. 2023
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00se KŘTEM Daniela Hejla ZA ZEMŘELÉHO PAPEŽE BENEDIKT XVI.
PONDĚLÍ
9. 1. 2023
  
ÚTERÝ
10. 1. 2023
  
STŘEDA
11. 1. 2023
1. týdne v mezidobí
18.00vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. svaté přijímání za Lubomíra Brožka a rodinu Brožkovu
ČTVRTEK
12. 1. 2023
  
PÁTEK
13. 1. 2023
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Dobromilou Graciasovou z Jasinova
18.00za Emila Holka, manželku, sourozence a celou zemřelou rodinu
SOBOTA
14. 1. 2023
7.30ZA MOUDROST PŘI VOLBĚ PREZIDENTA
9.00s ROZLOUČENÍM s p. Stanislavem Ježem
11.00ROZLOUČENÍ s p. Jiřím Illou
NEDĚLE
15. 1. 2023
2. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za rodinu Novákovu
  • K akcím týdne:: Jsme zvaní, abychom se scházeli a modlili za jednotu všech nás křesťanů. Zvláště jsme zvaní na ekumenické bohoslužby: v 18 hodin v pondělí 9. ledna v modlitebně Církve bratrské na Okružní, v úterý 10. v evangelickém kostele ve Vanovicích, ve středu 11. v evangelickém kostele v Boskovicích, ve čtvrtek 12. v modlitebně církve adventistů na Roubanské, v pátek 13. v 19 hodin v Elimu formou rozhovorů duchovních, a potom až v neděli 22. ledna v 15 hodin v našem farním kostele.
  • V úterý od 19 hodin jsme po záštitou Katolické besedy zváni na faru na přátelské setkání se vzájemnou výměnou inspirací k prezidentským volbám.
  • Na sobotní chvíli adorace se můžete psát na stolečku či na internetu.
  • V sobotu budeme rádi, když přijdete na jednu ze dvou krátkých společných prací: po ranní mši svaté na přípravu dříví pro topení, od 16 do 17 hodin do kostela na úklid vánoční výzdoby.
  • Další oznámení: Děkujeme vám, kteří jste se napsali na farní pracovní skupinky, zejm. na úklid fary se vás napsalo více než deset navíc, což umožní mnohem menší časovou náročnost pro zúčastněné. Na úklid kostela přibyla jedna další skupinky, což je dobré, ale stále je to málo na to, aby se časová náročnost výrazně snížila. Bylo by dobré, aby se doplnila ještě alespoň čtvrtá skupinka, kde je napsána jedna osoba. Obsazenost skupinky pro farní zahrady stoupla z 0 na 10, ale pro velkou rozlehlost zahrad by bylo také potřeba ještě více lidí. Velkou výzvou je ještě skupinka zdobící, sněhová a technická, kde přibylo po jednom až dvou lidech. Ještě přidáme 14 dní navíc, abychom si mohli ještě lépe představit naše pracovní potřeby, vzájemně se povzbudit a domluvit. Děkujeme, že jste ochotni investovat alespoň hodinu za dva měsíce pro údržbu našich společný prostor!
  • Vzhledem k nárůstu cen energií se snažíme hledat cesty, jak snížit na faře spotřebu plynu, jehož cena se nám zčtyřnásobyla. Proto jsme zmenšili počet místností, ve kterých přes zimu vytápíme, ale tak, aby se tam všechny aktivity mohly vlézt, a zkusíme sál dotápět dřevem. V kostele pomůže, když ve všední dny nebudeme vytápět všechny čtyři úseky kostele (zhruba po třech lavicích). Zároveň však nechceme, aby kdokoli z vás v kterékoliv části kostela mrzl.
  • Dnes: připomínáme, jste zváni na tříkrálový koncert v 15 hodin (do farního kostela).
  • Do Tříkrálové sbírky je možné ještě dnes přispět vzadu v kostele.
  • Děti, přijďte si pro kartičky. Příběh o tom, jak to Vilém pěkně popletl, najdete na internetu.