Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 7. 8. do 14. 8. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 8. 2022
19. neděle v mezidobí
10.30za Marii Šudomovou a rodiče
PONDĚLÍ
8. 8. 2022
sv. Dominik
18.00za zemřelou rodinu Pelíškovu, Kristyčovu a duše v očistci
ÚTERÝ
9. 8. 2022
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
STŘEDA
10. 8. 2022
Svátek sv. Vavřince
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
11. 8. 2022
sv. Kláry
18.00za Svatého otce, biskupy a kněze
PÁTEK
12. 8. 2022
sv. Jany Františka de Chantal
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
13. 8. 2022
18.00Vigilie 20. neděle v mezidobí
za zemřelou Vlastu Lebartovou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
NEDĚLE
14. 8. 2022
20. neděle v mezidobí (sv. Maxmilián Kolbe)
10.30za zemřelého Miroslava Kudynka
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 7. 8. do 14. 8. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 8. 2022
19. neděle v mezidobí
7.30za živou a zemřelou rodinu Fidlerovu a Kvapilovu
9.00se KŘTEM Marka Valouška z Novičí za zemřelé manžele Hönigovy a celou živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
8. 8. 2022
sv. Dominika
  
ÚTERÝ
9. 8. 2022
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, mučednice, patronky Evropy
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Františkou Nečasovou
STŘEDA
10. 8. 2022
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
18.00za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci (slouží Petr Košulič)
ČTVRTEK
11. 8. 2022
Sv. Klára
  
PÁTEK
12. 8. 2022
sv. Jany Františka de Chantal
18.00za rodinu Michenkovu, Jančovu a Šanderovu a za duše v očistci
SOBOTA
13. 8. 2022
(sv. Poncián a Hippolyt)
7.30za Věru a Jana Doleželovy
NEDĚLE
14. 8. 2022
20. neděle v mezidobí (sv. Maxmilián Kolbe)
7.30za zemřelého syna Petra, Annu Dvořákovou, všechny zemřelé z rodiny Nečasovy a Ochranovy a za všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • Na celodenní sobotní adoraci se můžete zapisovat.
  • K cyklopouti do Zlatých hor k Maria Hilf příští neděli 14. srpna se můžete přidat, a to i auty. Hlaste se do úterý. Podrobnosti najdete na nástěnce.