Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 7. 3. do 14. 3. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 3. 2021
3. neděle postní
10.30za Zdeňku Klestilovou a celou rodinu
PONDĚLÍ
8. 3. 2021
Slavnost sv. Jana z Boha, zakladatele řádu Milosrdných bratří
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelého synovce Ernesta, uzdravení neteře Marty, jejich zemřelé rodiče, prarodiče, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
9. 3. 2021
po 3. neděli postní (sv. Františka Římská)
  
STŘEDA
10. 3. 2021
po 3. neděli postní (sv. Jan Ogilvie)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
11. 3. 2021
po 3. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za živou a zemřelou rodinu Tománkovu a Portlovu, rodiny z obou stran a duše v očistci
PÁTEK
12. 3. 2021
po 3. neděli postní
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
13. 3. 2021
Vigilie 4. neděle postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za Jaroslavu a Vladimíra Dvořáčkovy a duše v očistci
NEDĚLE
14. 3. 2021
4. neděle postní
10.30za rodinu Gruberovu
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou nebo před pobožností křížové cesty.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.
 • Pobožnost křížové cesty v postní době bude v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 17.30.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 7. 3. do 14. 3. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 3. 2021
3. neděle postní
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za Jiřího Širůčka, rodinu Širůčkovu a Krejčířovu
18.00Křížová cesta s možností přijmout eucharistii
PONDĚLÍ
8. 3. 2021
po 3. neděle postní
  
ÚTERÝ
9. 3. 2021
po 3. neděle postní (sv. Františka Římská)
18.00(vyhrazená pro zadavatele úmyslu a pro děti od 5. do 9. třídy) za Františku Bušovou, manžela, syny a zemřelé příbuzné (úmysl z klášterního kostela)
STŘEDA
10. 3. 2021
po 3. neděle postní
18.00za manžela, rodiče Havránkovy, zetě Karla a celou živou a zemřelou rodinu
ČTVRTEK
11. 3. 2021
po 3. neděle postní
  
PÁTEK
12. 3. 2021
po 3. neděle postní
16.30Výstav Nejsvětější svátosti s rozjímáním o utrpení Páně a možností přijmout eucharistii
18.00(vyhrazená pro zadavatele úmyslu a pro přípravu na 1. přijetí eucharistie) za rodinu Doskočilovu
SOBOTA
13. 3. 2021
Vigilie 4. neděle postní
18.00za zemřelého Petra Sychru a všechny živé i zemřelé z rodiny
NEDĚLE
14. 3. 2021
4. neděle postní
7.30za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu a Bednářovu a za duše v očistci
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
18.00Křížová cesta s možností přijmout eucharistii
 • Kromě nedělních a pátečních možností adorace, nebo přijetí eucharistie, připomínáme, že ve farním kostele probíhá adorace téměř pokaždé od úterý do soboty mezi 7 a 8h ráno.
 • K možnostem eucharistie o Velikonocích: Protože ještě zřejmě o mnoho lepší epidemiologická situace nebude a mnozí si ještě netroufáte přijít do kostela, chceme vám nabídnout možnost přinést eucharistii o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Buď vám ji mohou přinést naši kněží a akolyté, nebo kněz může pověřit jako mimořádné udělovatele kohokoli z vás, kdo jste biřmovaní. Kdo byste uvažovali poprosit o toto pověření k přinesení eucharistie vaší rodině, nebo sousedům, přihlaste se u o. Jiřího, nebo u Františka Bočka. Také dopředu počítejte s mini-online formací k této službě v úterý 16. března ve 20h.
 • Ve středu jsme zvaní k modlitební novéně ke sv. Josefu jako přípravy na jeho slavnost. Nezapomínejme také na možnost získávat pro zemřelé odpuštění následků jejich hříchů. Podrobnosti najdete na internetových stránkách a nástěnkách.
 • Na Biblické dílo jsme darovali 12 tis., na Svatopetrský haléř 30 tis. Kč. Pán odplatí!
 • Je obnoveno otevírání WC na skleněných dveřích hlavního vstupu.