Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 6. 9. do 13. 9. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 9. 2020
23. neděle v mezidobí
10.30za Marii a Josefa Trundovy a jejich živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
7. 9. 2020
sv. Melichar Grodecký
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
ÚTERÝ
8. 9. 2020
Svátek Narození Panny Marie
18.00za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
STŘEDA
9. 9. 2020
sv. Petr Klaver
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
10. 9. 2020
bl. Karel Spinola
18.00liturgická oslava Výročí posvěcení kostela
za Františka Valouška, rodiče, příbuzné a duše v očistci
PÁTEK
11. 9. 2020
sv. Emil / 246. výročí posvěcení kostela
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
12. 9. 2020
sv. Quido / Jména Panny Marie
18.00s nedělní platností
za zemřelou Ludmilu Stejskalovou
NEDĚLE
13. 9. 2020
24. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Hejlovu, Dvořáčkovu a Nečasovu a Miloslava Holka
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Letos uplyne od posvěcení našeho kostela svatého Václava 246 let, 11. září 1774 jej posvětil olomoucký biskup Matyáš hrabě Chorinský.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 6. 9. do 13. 9. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 9. 2020
23. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
9.00ZA MÍR A SPRAVEDLNOST VE SVĚTĚ A ZA NAŠE OBRÁCENÍ
PONDĚLÍ
7. 9. 2020
  
ÚTERÝ
8. 9. 2020
Svátek Narození Panny Marie
  
STŘEDA
9. 9. 2020
18.00za zemřelého Aleše Kylara, živou a zemřelou rodinu Řezníkovu a Elískovu a za duše, na které nikdo nepamatuje
ČTVRTEK
10. 9. 2020
  
PÁTEK
11. 9. 2020
14.30s ROZLOUČENÍM s pí. Jitkou Němcovou, roz. Jarošovou z Letovic)
18.00za dar životě našeho tatínka Ladislava Prudila
SOBOTA
12. 9. 2020
Jména Panny Marie
7.30za zemřelého Františka Preisse a za celou rodinu
15.00KŘEST Vanesy a Sáry Sílových
NEDĚLE
13. 9. 2020
24. neděle v mezidobí
7.30na poděkování
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
 • V pátek – a tento rok každý 2. pátek v měsíci jsou zvané opět nejmenší děti na katechezi na faru od 16:30 a následně na zpívání při mši svaté. Více informací najdete na nástěnce.
 • Vám, kteří se chcete začít připravovat na přijetí svátosti biřmování, připomínáme setkání tento pátek po mši svaté.
 • Na tradiční cyklopouť na Mariánskou horu u Lanškrouna jste zvaní příští neděli. Odjíždět se bude v 6:30 z náměstí, jedna cesta je dlouhá asi 60 km. Případné dotazy u Karla Pecháčka. A informace pro vás, kteří pojedete autem: mše svatá na místě bude v 10 hodin.
 • Kromě klasické sbírky bude příští neděli sbírka na Svatou zemi (tzv. sbírka na Boží hrob) - na ni bude připravena kasička vzadu v kostelích.
 • Příští neděli bude také v Rozhraní slavnost Povýšení svatého kříže, kterému je zasvěcený kostel. Jste zvaní si tam udělat pouť.
 • V sobotu 19. září bude přijímat svátost manželství Petr Purket s Růženou Vystavělovou ve Vanovicích. Modleme se za ně. (Kdo by věděl o nějaké překážce, ať ji sdělí faráři.)
 • Farní den, připomínáme, bude v neděli 20. září. Místo "deváté" bude hlavní bohoslužba v 11:30, po ní obědový guláš a pokračování na farním dvoře.
 • V následujícím roce bude začínat další ročník teologického kurzu diecéze. Jste na ni zváni vy, kteří byste byli ochotní do budoucna vyučovat děti náboženství, sloužit jako akolyté, ale také všichni, kteří by chtěli prohloubit svoje znalosti o Bohu a životě s ním. Více informací je na nástěnce.
 • Začali jsme s pastorační radou hledat odpovědi na současnou situaci naší farnosti. Jste zvaní k tomu, abyste přispěli svým pohledem. K tomu jsme připravili dotazníky pro vaše společenství nebo rodiny. Odevzdávejte je do konce září do připravených košíků. Pro vás, kteří nemáte, s kým na otázky odpovídat, jsme připravili dvě možnost společného hledání při setkání, a to v úterý 22. září po mši svaté v klášterním kostele, nebo v pátek 25. září po mši svaté na faře.
 • Děti, které nebudou v neděli na bohoslužbě ve farním kostele, mohou si vzít lísteček u modelu hradu jakýkoli jiný den.