Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 6. 2. do 13. 2. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 2. 2022
5. neděle v mezidobí (Sbírka na farní opravy)
10.30na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
7. 2. 2022
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
8. 2. 2022
(sv. Jeroným Emiliani; sv. Josefina Bakhita; ct. Mlada)
18.00za dvoje zemřelé rodiče, sestru, rodinu a duše v očistci a na poděkování za dosažené roky života
STŘEDA
9. 2. 2022
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
10. 2. 2022
sv. Scholastika
18.00za zemřelou rodinu Komprdovu, Hruškovu a Roháčkovu
PÁTEK
11. 2. 2022
Panna Maria Lurdská – Světový den nemocných
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
12. 2. 2022
18.00s nedělní platností
za zemřelou Ludmilu Stejskalovou
NEDĚLE
13. 2. 2022
6. neděle v mezidobí
10.30na úmysl dárce a za víru v lepší budoucnost
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 6. 2. do 13. 2. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 2. 2022
5. neděle v mezidobí (Sbírka na farní opravy)
7.30za rodinu Tenorovu, Rajtšlégrovu, Hruškovu, Bednářovu a za duše v očistci (slouží o. Jiří Janalík)
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (slouží o. Jiří Janalík)
PONDĚLÍ
7. 2. 2022
  
ÚTERÝ
8. 2. 2022
(sv. Josefina Bakhita; ct. Mlada)
  
STŘEDA
9. 2. 2022
18.00za Jozefa Ondráčka a rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
ČTVRTEK
10. 2. 2022
sv. Scholastika
  
PÁTEK
11. 2. 2022
Panna Maria Lurdská – Světový den nemocných
18.00za Janu a Miloslava Novotné a Bohumila Martinka
SOBOTA
12. 2. 2022
7.30za Marii a Josefa Ondráčkovy, jejich rodiče, dcery, vnuka Josefa a celou rodinu
NEDĚLE
13. 2. 2022
6. neděle v mezidobí
7.30za živou a zemřelou rodinu Fidlerovu a Kvapilovu
9.00za Evu Ducháčkovou, Janu Odvalilovou a za odpuštění a uzdravení v rodinách
  • (Ve farním k.:) Prosíme vás, rodiny, příp. jiné domluvené dvojice, abyste se napsali na zajištění darů, příp. přímluv při bohoslužbách za farníky vzadu na stolečku.