Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 11. 2022
32. neděle v mezidobí
10.30za bratra Generosa Františka Krejčího
PONDĚLÍ
7. 11. 2022
18.00na dobrý úmysl
ÚTERÝ
8. 11. 2022
18.00za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
STŘEDA
9. 11. 2022
Posvěcení lateránské baziliky
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
10. 11. 2022
sv. Lev Veliký
18.00za rodinu Nečasovu
PÁTEK
11. 11. 2022
sv. Martin
14.00za zemřelého MUDr. Lubomíra Unčovského
SOBOTA
12. 11. 2022
18.00s nedělní platností
za rodinu Jagošovu, Pavlátkovu a Měcháčkovu
NEDĚLE
13. 11. 2022
33. neděle v mezidobí, světový den chudých (sv. Anežka Česká) (Sbírka na katolická média)
10.30za rodiče Mrázkovy a Bohatcovy a jejich rodiny
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 11. 2022
32. neděle v mezidobí
7.30(s přenesením eucharistie do hlavního svatostánku) za rodinu Loukotovu, Ševčíkovu a Stloukalovu
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
7. 11. 2022
  
ÚTERÝ
8. 11. 2022
  
STŘEDA
9. 11. 2022
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
18.00Vedené zvláště pro děti, nejen pro připravující se na 1. svaté přijímání, za zemřelého Vladimíra Hejla, živou a zemřelou rodinu Hejlovu
ČTVRTEK
10. 11. 2022
sv. Lev Veliký
  
PÁTEK
11. 11. 2022
sv. Martin, biskup
18.00za zemřelého tatínka Vojtěcha Neuderta
SOBOTA
12. 11. 2022
sv. Josafat
7.30za syna a jeho duševní a tělesné zdraví
11.00KŘEST Stely Krčové
NEDĚLE
13. 11. 2022
33. neděle v mezidobí (sv. Anežky) (Sbírka na katolická média)
7.30za Bohumilu Čermákovou, manžela, dvoje rodiče a Josefa Dostála
9.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu a Kudrnovu a za duše v očistci
  • K akcím týdne: Setkání k hospodaření farnosti bude toto úterý od 19 hodin. Kromě ekonomické rady jsou zváni všichni pověření zodpovědností za nějakou službu i kdokoli z vás.
  • Pastorační rada bude tuto středu od 19 hodin. Kromě ní jste zváni kdokoli z vás.
  • Na hodinu při sobotní celodenní adoraci (ve farním kostele) se můžete zapisovat tamtéž na stolečku i na internetu.
  • Bohoslužba na památku obětí dopravních nehod bude příští neděli 13. listopadu v 15 hodin v našem kostele v ekumenickém duchu.
  • Z dalších pozvánek: Příští neděli začíná týden modliteb za mládež: Začne příští neděli společným večerem chval v 17 hodin v Knínicích, následně bude každý den ve dvou farnostech děkanátu, v Letovicích v pondělí. Vy, mladí, jste zvaní v sobotu 19. listopadu odpoledne na děkanátní setkání mládeže v Knínicích. Informace na nástěnce a na internetu. Hlaste se také vy, kteří byste rádi jeli na světové setkání mládeže.
  • Dnes: se můžeme sejít na společnou modlitbu za zemřelé s žehnáním hrobů. Vycházet od kostela se bude ve 14:55, začátek u hrobu faráře Krchňáka bude v 15 hodin.
  • Po skončení jste zvaní na faru na kafé či čaj, v 15:45 tamtéž začne synodální setkání, ke kterému nás pozval o. biskup.
  • Děti, kartičky do celoroční hry si vezměte (ve farním kostele) vepředu.
  • Po mši svaté (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.