Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 6. 10. do 13. 10. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 10. 2019
27. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé Marii a Františka Odstrčilovy a živou rodinu Čechovu
PONDĚLÍ
7. 10. 2019
Panna Maria Růžencová
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
8. 10. 2019
sv. Simeon
18.00za vnučku Marušku
STŘEDA
9. 10. 2019
sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
10. 10. 2019
sv. Paulin
18.00za zemřelé sourozence, rodiče a duše v očistci
PÁTEK
11. 10. 2019
sv. German
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
12. 10. 2019
sv. Radim
18.00s nedělní platností
na poděkování za 90 roků života s prosbou o ochranu a zdraví do dalších let a za celou rodinu
NEDĚLE
13. 10. 2019
28. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Zouharovu, Juřinovu, Vaňkovu a Čechovu a Boží požehnání do dalších společných let
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 6. 10. do 13. 10. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 10. 2019
27. neděle v mezidobí
7.30za farníky
9.00se KŘTEM Rostislava Portla a Jakuba Havlíka za Jaroslava Kašpárka, rodinu Krejcarovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
7. 10. 2019
Panna Maria Růžencová
  
ÚTERÝ
8. 10. 2019
sv. Simeon
  
STŘEDA
9. 10. 2019
sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard
18.00za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlegrovu, Bednářovu a duše v očistci
ČTVRTEK
10. 10. 2019
sv. Paulin
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Oldřichem Konupkem
PÁTEK
11. 10. 2019
sv. German
18.00za Martu a Aloise Poláčkovy, rodinu Rozsívalovu a Toma Martona
SOBOTA
12. 10. 2019
sv. Radim
7.30za zemřelé rodiče Hynkovy a Kubíkovy
10.00s ROZLOUČENÍM s p. Stanislavem Švancarou
NEDĚLE
13. 10. 2019
28. neděle v mezidobí
7.30za sestru Leonku a švagra Jiřího Doneberkovy
9.00za farníky
  • Možnost se společně modlit růženec bude dnes a každou říjnovou neděli v 18 hodin ve farním kostele.
  • Začal misijní měsíc. K jeho plodnému prožití můžete využívat připravená zamyšlení. Kdo má zájem o tištěnou verzi, je možné si za ji dobrovolný příspěvek vzít vzadu v kostele. Jedním z důležitých událostí tohoto měsíce bude také předposlední neděle (letos 20. 10.), vyhlášena Papežským misijním dílem jako Misijní neděle. Během ní se věřící modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech. Mottem letošního misijního měsíce října je POKŘTĚNÍ A POSLANÍ – papež František nás vyzývá, abychom vyšli ze sebe. Svým darem se podílíme na Kristově výzvě sytit hladové, oblékat nahé, ujímat se pocestných, nemocných a lidí na okraji společenského zájmu. Kromě sbírky při bohoslužbě navrhujeme zapojit se jako farnost do tzv. Misijního koláče, což znamená plody vlastní práce získat další finanční pomoc potřebným. Zapojit se můžeme několika způsoby: Upéct koláče či buchtu a donést na faru v sobotu 19.10., podílet se na jejich balení, pomoci při jejich prodeji v neděli 20.10. po každé mši svaté a nakonec přispět finančně zakoupením těchto misijních koláčů. Prosíme vás, kdo byste se zapojili při balení nebo prodeji, abyste se zapsali na papír vzadu v kostele. Zároveň vás všechny zveme na malé občerstvení, dobrou kávu a možnost zhlédnutí krátkého filmu z prostředí misií během farní kavárny nebo druhého odpoledního setkání. Více informací je na nástěnce a na internetu.