Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 5. 7. do 12. 7. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 7. 2020
Slavnost SV. PROKOPA, opata, hlavního patrona farnosti
10.30za zemřelé rodiče Annu a Josefa Nečasovy, prarodiče, ostatní příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
6. 7. 2020
sv. Marie Gorettiová
18.00za Jiřího a Zdenu Klestilovy a celou rodinu
ÚTERÝ
7. 7. 2020
sv. Wilibald
18.00za zemřelou Evu Hrdličkovou, rodinu Vlachovu, Kašparovu, Káčerikovu a duše v očistci
STŘEDA
8. 7. 2020
sv. Kilián
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
9. 7. 2020
sv. Veronika Giulianiová
18.00na poděkování Pánu Bohu
PÁTEK
10. 7. 2020
sv. Amálie (Libuše)
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
11. 7. 2020
svátek sv. Benedikta
18.00s nedělní platností
za zemřelého Františka Petrů a celou živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
12. 7. 2020
15. neděle v mezidobí
10.30za Zdeňka Kosmáka a rodiče a za rodiče Chladilovy
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 5. 7. do 12. 7. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 7. 2020
Slavnost SV. PROKOPA, opata, hlavního patrona farnosti
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI a za poutníky
9.00za manžela, živou a zemřelou rodinu Pravcovu, Prudkou a Burgerovu (slouží o. Alois)
PONDĚLÍ
6. 7. 2020
sv. Marie Gorettiová
  
ÚTERÝ
7. 7. 2020
  
STŘEDA
8. 7. 2020
18.00za rodinu Michenkovu, Jančovu a Šanderovu a za duše v očistci
ČTVRTEK
9. 7. 2020
  
PÁTEK
10. 7. 2020
18.00za rodinu Šiffelovu, Požárkovu a Novákovu
SOBOTA
11. 7. 2020
Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy
7.30za Marii a Josefa Ondráčkovy a jejich rodiče
11.00se slavením SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ Zuzany Hoderové a Jakuba Roztočila
NEDĚLE
12. 7. 2020
15. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
9.00za zemřelého Petra Sychru
  • Svátost manželství chtějí přijmout Jan Prudil (rodák z Letovic) s Andreou Kozákovou z Brna v sobotu 18. července. Modleme se za ně. Případné překážky oznamte faráři.
  • Děkujeme všem, kteří o víkendu společně pracovali na farní garáži.