Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 5. 6. do 12. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 6. 2022
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Sbírka na diecézní charitativní účely)
10.30za zemřelou rodinu Roháčkovu
PONDĚLÍ
6. 6. 2022
sv. Norbert / Panny Marie, Matky církve
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
7. 6. 2022
10. týdne v mezidobí
18.00za zemřelého Antonína Podsedníka, manželku, syna, nemocné členy rodiny, ostatní příbuzné a duše v očistci
STŘEDA
8. 6. 2022
(sv. Medard)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
9. 6. 2022
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18.00na poděkování za 80 let života a za živou a zemřelou rodinu Podivínskou a Prudilovu
PÁTEK
10. 6. 2022
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
11. 6. 2022
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za onkologicky nemocného otce rodiny
NEDĚLE
12. 6. 2022
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
10.30za P. Františka Krchňáka
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 5. 6. do 12. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 6. 2022
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Sbírka na diecézní charitativní účely)
7.30za Karla Juříka, dvoje rodiče, a Alojsii Staňkovou
9.00za zemřelé manžele Skoumalovy a jejich rodiče
PONDĚLÍ
6. 6. 2022
Panny Marie, Matky církve
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Marií Zárychtovou
ÚTERÝ
7. 6. 2022
10. týdne v mezidobí
  
STŘEDA
8. 6. 2022
18.00za Boží pomoc a ochranu
ČTVRTEK
9. 6. 2022
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  
PÁTEK
10. 6. 2022
18.00(vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na první svaté přijímání na poděkování za prožitá léta s prosbou za další pomoc a ochranu pro celou rodinu a (2. úmysl) na poděkování za 55 let společného života Marie a Miroslava Vojáčkových
SOBOTA
11. 6. 2022
Památka sv. Barnabáše
7.30za živou a zemřelou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Horčicovu
NEDĚLE
12. 6. 2022
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7.30za děti, přijímající eucharistii a za všechny ostatní děti a jejich rodiče v našich farnostech
9.00s PRVNÍM SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM na poděkování za 60 let života s prosbou o ochranu
  • V pondělí v 18 hodin jsme zvaní také na ekumenickou bohoslužbu Svatodušního pondělí ve Vanovicích.
  • V pátek pozvěte své spoluobčany na Noc kostelů. Kromě jiné pomoci prosíme o napečení něčeho k pohoštění.
  • V sobotu bude opět celodenní adorace, pište se na internetu a na stolečku.
  • V neděli do Slatinky vás zveme k požehnání naší obnovené kapličky Nejsvětější Trojice ve 14:30 s modlitbou za místní obyvatele.
  • V sobotu 18. června chtějí uzavřít svátost manželství Jitka Marešová (95) a Ondřej Vašíček z Cetkovic (91). Modleme se za ně. Kdo by věděl o nějaké překážce, nechť ji konzultuje.
  • Přispět na cestu umělecké skupiny do ukrajinských dětských domovů je možné do pokladničky vzadu na stolečku ode dneška 14 dní do neděle 19. Více informací u pokladničky.
  • Dnes vás, rodiny, zveme na Faralympiádu od 14:30 na školním hřišti!